PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
NMR v magneticky uspořádaných látkách - NFPL175
Anglický název: NMR in Magnetically Ordered Materials
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFNT (02.05.2003)
Aplikace metody jaderné magnetické rezonance ve fero-, feri- a antiferomagnetických systémech. Excitace signálu a detekce extrémně širokých spekter. Možnosti využití pro studium krystalové, elektronové a magnetické struktury.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KFNT (11.04.2008)

Metody jaderné magnetické rezonance ve fero-, feri- a antiferomagnetických systémech.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou pro konání zkoušky je zápočet. Zápočet je udělován na základě vypracovaného referátu na zadané téma.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (13.05.2019)

E. A. Turov, M.P. Petrov, Nuclear Magnetic Resonance in Ferro- and Antiferromagnets, anglický překlad, Israel Program of Scientific Translations 1972

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (14.05.2019)

Zkouška je ústní, otázky jsou kladeny dle syllabu.

Zápočet je předpokladem pro konání zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)
1. Úvod
Magnetismus pevných látek. Magnetické vlastnosti magnetických materiálů, příklady. Typy magnetických uspořádání.

2. Fyzikální základy magnetismu
Výměnná interakce. Střední pole. Nepřímá interakce v kovech. Spinové vlny.

3. Hyperjemná interakce
Elektrické a magnetické momenty jader. Hyperjemné interakce volných iontů, kovů. Experimentální data. Transferované hyperjemné pole.

4. NMR
Elementární popis. Jádra měřená v NMR magnetik. Pulsní techniky. NMR spektra a relaxace. Nehomogenní rozšíření. Souvislost mezi spektrem a krystalovou, resp. magnetickou strukturou. Teplotní závislost. Kvadrupólové efekty. Vliv difuse.

5. Experimentální přístupy
FT NMR. Širokopásmový spektrometr. Zesílení v doménách a doménových stěnách.

6. Některé výsledky studia NMR v magnetikách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK