PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika magnetických materiálů - NFPL163
Anglický název: Physics of Magnetic Materials
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
RNDr. Silvie Černá, Ph.D.
Anotace -
Úvodní přednáška o fyzice magnetických materiálů a jejich moderních aplikacích vhodná pro účastníky bakalářského studia.
Poslední úprava: Mikšová Kateřina, Mgr. (14.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Havela Ladislav, doc. RNDr., CSc. (10.06.2019)
Literatura

[1] David Jiles, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Chapman&Hall 1994 (selected topics)

Poslední úprava: Sechovský Vladimír, prof. RNDr., DrSc. (06.05.2005)
Požadavky ke zkoušce -

Ústní zkouška, je požadován přehled o probírané látce podle sylabu přednášky.

Poslední úprava: Havela Ladislav, doc. RNDr., CSc. (10.06.2019)
Sylabus -

Magnetické pole, zdroje magnetických polí

Magnetizace a magnetické momenty

Magnetická měření

Feromagnetické materiály, magnetizační procesy, tvrdé a měkké magnetické materiály

Magnetické stavy materiálu a důsledky pro různé vlastnosti materiálů

Moderní aplikace využívající materiálocé vlastnosti ovlivněné magnetickým stavem

Poslední úprava: Sechovský Vladimír, prof. RNDr., DrSc. (06.05.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK