PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Moderní materiály s aplikačním potenciálem - NFPL159
Anglický název: Modern Materials with Application Potential
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www1.elsevier.com/mrwclus/15/show/index.htt
Garant: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (23.05.2003)
Krystalické, nanokrystalické, multivrstevnaté a kompozitní materiály. Příprava a vlastnosti. Makroskopické a mikroskopické parametry. Vhodné pro 2. nebo 3. ročník navazujícího studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. (10.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP (17.05.2005)

J.S.Abel in: Handbook of the Physics and Chemistry of Rare Earths, Vol. 12, eds K.A. Gschneidner, Jr. and L.Eyring (Elsevier Science 1989) ch. 80 and references therein.
H.C. Gatos in: Crystal Growth: A Tutorial Approach, eds W. Bardsley, D.T.J. Hurle and J.B. Mulin (North-Holland, Amsterdam 1979), ch. 1 and references therein.
V.Sechovský, L.Havela, in: Handbook of Magnetic Materials, Vol. 11, ed. K.H.J. Buschow (Elsevier, Amsterdam 1998), ch. 1 and references therein.
P.Moriarty, Rep.Prog.Phys. 64 (2001), 297-381

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. (10.06.2019)

viz Sylabus

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (23.05.2003)
FPL0157 Krystaly: Krystalová a elektronová struktura, anizotropní vlastnosti.
Metodika růstu makroskopických krystalů.
Nanokrystaly: Metodika přípravy, vlastnosti.
Vrstevnaté materiály: příprava, vlastnosti.
Kompozitní materiály, skla, organokovy.
Makroskopické a mikroskopické metody studia uvedených materiálů, možné aplikace. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK