PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Magnetické struktury - NFPL158
Anglický název: Magnetic Structures
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (20.03.2017)
Mikroskopické aspekty magnetického uspořádání, výměnné interakce, typy a symetrie magnetických struktur. Seznámení s experimentálními postupy při studiu magnetických struktur. Využití programů pro analýzu symetrie, a zejména magnetické symetrie, k řešení magnetických struktur materiálů. Seznámení se s nově vyvinutými programy a databázemi zaměřenými na analýzu, standardizaci a katalogizaci magnetických struktur pro potřeby dnešní fyziky. Praktická aplikace postupů a programů na konkrétní data s cílem zjistit magnetickou strukturu studované sloučeniny.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (15.03.2017)

N.W. Ashcroft, N. D. Mermin: Solid State Physics, Saunders College, Philadelphia 1976

S. Blundell: Magnetism in Condensed Matter, Oxford University Press 2001

K.H.J. Bushow, F.R. de Boer: Physics of Magnetism and Magnetic Materials, Kluwer Academic 2003

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (15.03.2017)

1. Mikroskopické aspekty magnetického uspořádání. Spinový a orbitální magnetický moment, přímé a nepřímé výměnné interakce, interakce RKKY.

2. Magnetické uspořádání na krátkou a dlouhou vzdálenost, magnetické uspořádání feromagnetické a antiferomagnetické, nesouměřitelné magnetické struktury. Propagační vektor.

3. Typy a symetrie magnetických struktur, teorie grup a symetrie magnetických struktur.

4. Experimentální studium magnetických struktur. Základní informace o makroskopických a především mikroskopických metodách studia.

5. Praktické užití nástrojů pro analýzu krystalových a magnetických struktur - Bilbao Crystallographic Server.

6. Programy pro analýzu ireducibilních reprezentací - programy BASIREP a SARAh.

7. Nástroje pro studium distortovaných krystalových struktur z hlediska módů symetrie ireducibilních reprezentací - programy ISOCIF a ISODISTORT.

8. Maximální magnetické podgrupy paramagnetických prostorových grup - programy MAXMAGN, MAGNEXT a MVISUALIZE.

9. Praktické použití výstupů výše uvedených metod a programů při řešení magnetických struktur pomocí programového balíku FULLPROF.

10. Základní seznámení s programem JANA2006.

11. Vyšetření magnetické struktury sloučeniny z dat získaných pomocí neutronové difrakce na prášku a na monokrystalu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK