PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika ve vysokých magnetických polích - NFPL157
Anglický název: Physics in Strong Magnetic Fields
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
RNDr. Silvie Černá, Ph.D.
Anotace -
Zařízení pro experimenty ve vysokých magnetických polích, měřící metody Kovové systémy Systémy se silně korelovanými elektrony Kvantové oscilace a Fermiho plocha Supravodiče Polovodičě: kvantový Hallův jev, magnetooptika Nízkodimensionální magnetické systémy Molekulární vodiče Další studie ve vysokých magnetických polích
Poslední úprava: T_KFES (07.05.2014)
Podmínky zakončení předmětu -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Havela Ladislav, doc. RNDr., CSc. (13.06.2019)
Literatura

1. High magnetic fields, eds. F. Herlach and N. Miura, Vol. 1-3, World Scientific, Singapore

2. M. Motokawa, Physics in High magnetic fields, Rep.Prog.Phys. 67 (2004)

Poslední úprava: Sechovský Vladimír, prof. RNDr., DrSc. (17.05.2005)
Požadavky ke zkoušce -

Obecný přehled o oboru podle sylabu přednášky.

Poslední úprava: Havela Ladislav, doc. RNDr., CSc. (13.06.2019)
Sylabus -
FPL0157 Zařízení pro experimenty ve vysokých magnetických polích, měřící metody


Kovové systémy


Systémy se silně korelovanými elektrony


Kvantové oscilace a Fermiho plocha


Supravodiče


Polovodičě: kvantový Hallův jev, magnetooptika


Nízkodimensionální magnetické systémy


Molekulární vodiče


Další studie ve vysokých magnetických políchPoslední úprava: Sechovský Vladimír, prof. RNDr., DrSc. (17.05.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK