PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Neutronové a synchrotronové záření v magnetických látkách - NFPL154
Anglický název: Neutron and Synchrotron Radiation in Magnetic Materials
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (23.05.2003)
Podstata neutronového a synchrotronového záření, interakce s magnetickou látkou, základní experimentální metody. Aplikace metod budou demonstrovány na experimentech provedených ve špičkových neutronových a synchrotronových zařízeních (ILL, ESRF, ISIS).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D. (11.04.2019)

Podmínky pro udělení zápočtu:

  • účast na výuce
  • aktivní účast při výuce

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly - zápočet nelze opakovat.

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D. (11.04.2019)

J. Baruchel, J. L. Hodeau, M. S. Lehmann, J. R. Regnard, C. Schlenker: Neutron and synchrotron radiation for condensed matter studies, Springer Verlag 1993

N.W. Ashcroft, N. D. Mermin: Solid State Physics, Saunders College, Philadelphia 1976

S. Blundell: Magnetism in Condensed Matter, Oxford University Press 2001

K.H.J. Bushow, F.R. de Boer: Physics of Magnetism and Magnetic Materials, Kluwer Academic 2003

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D. (11.04.2019)

Podmínky pro složení zkoušky:

praktická část – analýza experimentálních dat v kontextu přednášky

ústní část - znalost vyučované problematiky v rozsahu sylabu

Praktická část předchází ústní části, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl/a a ústní částí se již nepokračuje.

Nesložení ústní části znamená, že při opravném termínu zkoušky je třeba opakovat obě části, praktickou i ústní.

Známka ze zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení praktické a ústní části.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (23.05.2003)
FPL0154

Rozptyl tepelných neutronů.

Neutrony a jejich vlastnosti, stacionární a pulzní zdroje neutronů - velká zařízení (ILL, ISIS), polarizované neutrony. Interakce neutronů s magnetickou látkou, principy metod, přístrojové provedení, analýza a interpretace dat (difrakční metody, kritický a difuzní rozptyl, maloúhlový rozptyl, neelastický a kvasielastický rozptyl), neutronová optika a topografie.

Synchrotronové záření.

Fyzikální podstata synchrotronového záření a jeho interakce s magnetickou látkou, porovnání s neutronovým rozptylem, velká zařízení (ESRF). Principy měřicích metod, interpretace experimentálních dat (rezonanční magnetický rozptyl, dichroismus), detekce, optika.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK