PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kvantová teorie II - NFPL141
Anglický název: Quantum Theory II
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
doc. RNDr. Jan Klíma, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (23.05.2003)
V návaznosti na OFY040 a FPL010 tvoří přednáška úplný třísemestrální kurz KT, který umožňuje porozumět všem navazujícícm přednáškám studijních směrů AA, TF, FPL, OOE, FEVF a FMBS. Problém mnoha částic v kvantové teorii. Úvod do kvantové chemie. Rozlehlé systémy. Druhé kvantování. Interakce atomu s elektromagnetickým polem. Wigner-Weiskopfova teorie přirozené šířky čáry. Základy relativistické teorie elektronu. Symetrie a kvantová teorie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. (06.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je zápočet a ústní zkouška.

Požadavky udělení zápočtu vyžadují aktivní účast na cvičení.

Požadavky absolvování ústní zkoušky odpovídají rozsahu sylabu prezentovaném

na přednášce.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. (06.05.2005)

J. Klima, Quantum mechanics II, scriptum

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. (06.05.2005)
I. Problém mnoha částic v kvantové teorii
Hartree-Fockova aproximace, teorie lokálního funkcionálu hustoty.

II. Úvod do kvantové chemie
Adiabatická aproximace, elektronové, vibrační a rotační stavy molekul, chemická vazba

III. Rozlehlé systémy
Objemové a povrchové vlastnosti, model těsné vazby a elektronového plynu, Blochův teorém, vznik příměsových hladin, problém korelace.

IV. Druhé kvantování
Anihilační a kreační operátory, kvantování elektromagnetického pole.

VI. Základy relativistické teorie elektronu
Diracova rovnice, korekce řádu (v/c)2

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK