PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Jaderné metody studia magnetických systémů - NFPL129
Anglický název: Nuclear Methods in Magnetic Systems Studies
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: T_KFNT (26.05.2003)
Studium krystalové, magnetické a elektronové struktury magnetických látek jadernými metodami. Jaderná magnetická rezonance, jaderná kvadrupólová rezonance, Moessbauerova spektroskopie, jaderná orientace, porušené úhlové distribuce a korelace, mionová spinová rotace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KFNT (11.04.2008)

Studium krystalové, magnetické a elektronové struktury magnetických látek

jadernými metodami.

Literatura
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)

Schatz G., Weidinger A., Nuclear Condensed Matter Physics: Nuclear Methods and Applications, Wiley & Sons 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (09.10.2017)

Zkouška je ústní, otázky jsou kladeny dle syllabu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (22.05.2003)
1. Úvod
Vlastnosti magnetických látek, krystalová a magnetická struktura. Jaderné elektrické a magnetické momenty, interakce ve vnějších polích. Magnetická interakce jader a elektronů, hyperjemné magnetické pole. Kvadrupólová interakce.

2. Jaderná magnetická rezonance (NMR).
Pulsní metodika. Efekt zesílení, excitace signálu NMR v doménách a stěnách. Lokální magnetické pole na jádře, rezonanční frekvence a její teplotní závislost. Rozlišení, studium defektů. Relaxace. Kvadrupólové efekty - štěpení a rozšíření čar NMR.

3. Moessbauerova spektroskopie.
Jaderné přechody - absorpce a emise gamma záření. Moessbauerův jev. Základy techniky Moessbauerovy spektroskopie. Určení hyperjemného magnetického pole, kvadrupólového štěpení a izomerního posuvu z M. spekter.

4. Jaderná orientace (NO) a její realizace.
Emise gamma záření orientovanými radioaktivními jádry. Metody porušených úhlových distribucí (PAD) a korelací (PAC). Jaderná magnetická rezonance orientovaných jader (NMR ON). Základy měřicích technik. Aplikace (studium hyperjemné pole, relaxace).

5. Mionová spinová rotace a relaxace.
Vlastnosti mionů, jejich interakce v látce. Precese spinu v magnetickém poli. Uspořádání experimentu. Využití pro studium slabých magnetických momentů.

6. Neutronová difrakce.
Rozptyl tepelných neutronů na jádrech a na elektronových magnetických momentech. Experimentální zařízení. Aplikace - určování magnetické struktury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK