PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody fyziky kondenzovaných látek III - NFPL124
Anglický název: Experimental methods of condensed matter physics III
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.xray.cz/FPL124
Garant: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (14.05.2019)
Technologie přípravy krystalů a tenkých vrstev. Struktura a vlastnosti tenkých vrstev (tloušťka, drsnost, povrchová energie, napětí, textury atd.). Studium nanočástic. Rozptyl světla (DLS), Ramanova a IČ spektroskopie. Další vybrané spektroskopické a jaderné metody. Exkurze. V předmětu jsou uvedeny principy a charakteristiky jednotlivých metod, jejich možnosti a případná omezení. V praktické části budou studenti seznámeni s typickými demonstračními úlohami k jednotlivým skupinám metod. Na přednáškách i cvičeních se podílí několik vyučujících
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je zápočet. K zápočtu je nutná účast na praktické části výuky a vypracování požadovaných referátů ze zadaných úloh. Referát se odevzdává jeden za skupinu (ve skupině 1-3 studenti).

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Anders Lund, Masaru Shiotani, Shigetaka Shimada, Principles and applications of ESR spectroscopy, Springer 2011

V. Kuperman, Magnetic Resonance Imagining, Academic Press, Illinois (2000)

Bernhard Blumich, Essential NMR, Springer 2005

J.N. Mundy, S.J. Rothman, M.J. Fluss, L.C. Smedskjaer, Methods of Experimental Physics, Vol. 21 Solid State: Nuclear Methods, Academic Press, Orlando (1983)

Hiroyuki Fujiwara, Spectroscopic Ellipsometry: Principles and Applications, John Wiley & Sons, 2007

J. M. Hollas: Modern spectroscopy, J. Wiley, 2004

E.de Hoffmann, V. Stroobant: Mass Spectrometry. Principles and Applications, Wiley-Interscience, 2007

Dynamic Light Scattering: With Applications to Chemistry, Biology, and Physics (Dover Books on Physics)by by Bruce J. Berne

Marion Birkholz: Thin Film Analysis by X-Ray Scattering. Wiley 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní se zadáním tří otázek z probírané tématiky a možností přípravy na místě. Dále pak jsou možné doplňující krátké otázky. Zkouší zpravidla více vyučujících.

Ke zkoušce je vyžadován zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (22.09.2014)

Růst krystalů

Příprava tenkých vrstev. Měření tloušťky tenkých vrstev, drsnosti a povrchové energie.

Elipsometrie.

Struktura povrchů a tenkých vrstev. Napětí a přednostní orientace. Studium napětí a textur v tenkých vrstvách, měření reflektivity

Diagnostika plazmové polymerace (hmotnostní spektroskopie, optická emisní spektroskopie)

Ramanova a IČ spektroskopie

Elektronová paramagnetická (spinová) rezonance EPR (ESR), spektroskopie v kondenzovaných látkách.

Zobrazování pomocí jaderných metod MR Imaging

Studium nanočástic pomocí DLS (dynamický rozptyl světla)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK