PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Magnetické vlastnosti pevných látek - NFPL122
Anglický název: Magnetic Properties of Solids
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Z//Je záměnnost pro: NOOE132
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (13.05.2019)
Vznik a charakter magnetického momentu (volný iont, pevná látka). Diamagnetismus a paramagnetismus. Interakce v magnetických systémech - souvislost se základním stavem. Magnetické struktury. Magnetokrystalová anizotropie. Magnetické fázové přechody. Kritické jevy. Magnetizační procesy ve feromagnetických látkách. Metody studia magnetických systémů. Nové materiály. Pro 1. a 2. nmgr a DS.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. (06.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je ústní zkouška.

Požadavky absolvování ústní zkoušky odpovídají rozsahu sylabu prezentovaném

na přednášce.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. (06.05.2005)

[1] Stephen Blundell, Magnetism in Condensed Matter, Oxford University Press, 2001

[2] B. Barbara, D. Gignoux, C. Vettier, Lectures on Modern Magnetism, Springer-Verlag 1988 (selected topics)

[3] N.W.Ashcroft, N.D.Mermin, Solid state physics, Sounders Coll. Publishing 1988 (Ch 31-33)

[4] David Jiles, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Chapman&Hall 1994 (selected topics)

[5] M.Hurd, Varieties of magnetic order in solids, Contemp.Phys. 23 (1983) 469

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. (06.05.2005)

1. Diamagnetismus, paramagnetismus

Diamagnetismus (atomový, volných elektronů).

Magnetické momenty iontů tranzitivních prvků (f a d elektrony).

Volné ionty, vnitroatomové korelace, spinový a orbitální moment, celkový moment.

Ionty v pevné látce, změny a nestability momentu, souvislosti s elektronovou strukturou

2. Interakce

Interakce f- a d-elektronů s krystalovým polem, důsledky pro magnetický moment, magnetokrystalová anisotropie. Výměnné interakce, druhy výměnných interakcí, vznik magnetického uspořádání.

3. Magnetické uspořádání

Typy uspořádání, magnetické struktury, magnetické fázové přechody, kritické jevy.

Souvislost mezi magnetickým stavem a dalšími elektronovými vlastnostmi.

4. Souvislosti mezi parametry elektronové struktury a magnetickým stavem materiálů

Objemový a povrchový magnetismus.

5. Experimentální metody studia magnetických látek

Objemové metody, přímé a nepřímé.

Mikroskopické metody, interakce záření a částic s látkou.

Časové a energetické škály jevů vs. časové a energetické škály experimentů.

6. Nové materiály

Permanentní magnety, tenké vrstvy, magnetické multivrstvy, granulární systémy, nanostruktury, amorfní a nanokrystalická magnetika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK