PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy krystalografie - NFPL107
Anglický název: Fundamentals of Crystallography
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.xray.cz/fpl107
Garant: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (12.05.2022)
Struktura krystalů a nauka o symetrii - historie, krystalová mříž, rovinné a prostorové mříže, buňky, operace symetrie, bodové, rovinné, prostorové grupy, tvar krystalů, chemická krystalografie, strukturní databáze, zobrazování struktur, fyzikální krystalografie. Vlastnosti grup, grupy v různých dimenzích, třídy. Podobnost struktur.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (12.05.2022)

Účast na výuce, zpracování zadaných úloh během semestru. Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (10.05.2019)
Václav Valvoda, Milena Polcarová, Pavel Lukáč: Základy strukturní analýzy. Univerzita Karlova. Praha 1992.
I. Kraus: Úvod do strukturní rentgenografie. Academia. Praha 1985.

Další

Maureen M. Julian: Foundations of Crystallography with Computer Applications. CRC Press. Taylor and Francis Group. 2015

Boris K. Vainshtein: Modern crystallography. Vol. 1. Fundamentals of crystals. Symmetry, and methods of structural crystallography. (Second enlarged edition.) Berlin: Springer-Verlag, 1994

Robert E. Newnham: Properties of Materials. Anisotropy. Symmetry. Structure. Oxford University Press. 2005

Marc de Graaf and Michael McHenry: Structure of Materials. An Introduction to Crystallograhy, Diffraction and Symmetry. Cambridge University Press. 2007

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (06.10.2017)

Zkouška je převážně ústní z probírané látky + příklady zaměřené na symetrii krystalů, rovinné a prostorové grupy.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (06.10.2015)
I. Krystaly a a jejich symetrie.
Historický úvod. Lokální symetrie atomů v tuhých látkách, směrově a nesměrově vázané atomy. Konstrukce krystalů pomocí vrstev atomů o různé symetrii - nejtěsnější struktury, jednoduché a prostorově centrované struktury. Intersticiální struktury. Reprezentace krystalů pomocí projekce - krystalografické roviny.

II. Reprezentace symetrie uspořádaných struktur
Teorie opakování. Translační periodicita krystalů. Rovinné a prostorové (Bravaisovy) mříže. Krystalové třídy. Označení rovin, směrů a bodů. Reciproká mříž. Millerovy indexy. Krystalografické prvky symetrie. Maticová reprezentace prvků symetrie. Makroskopická symetrie krystalu a bodové grupy. Rovinné a prostorové grupy. Stereografická projekce.

III. Reprezentace krystalografických grup
Úvod do teorie grup Základní definice. Krystalografické grupy. Podgrupy a nadgrupy. Příklady grup. Klasifikace rovinných a prostorových grup v Mezinárodních krystalografických tabulkách. Mezinárodní (Hermann-Mauginovy) a Schoenfliesovy symboly. Diagramy prostorových grup. Generátory. Wyckoffovy polohy.

IV. Symetrie a fyzikální vlastnosti krystalů
Anizotropie fyzikálních vlastností a jejich tenzorový popis. Anizotropní teplotní faktor. Elektrické a elastické vlastnosti krystalů - pyroelektricita, dielektrické a optické vlastnosti, piezoelekticita.

Základní literatura
  • [1] V. Valvoda: Základy krystalografie, SPN Praha 1982. - [2] V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč : Základy strukturní analýzy, Karolinum. Praha 1992. - [3] I. Kraus: Úvod do strukturní rentgenografie, Academia, Praha 1985

Doporučená literatura

  • [1] C. Giacovazzo, H.L. Monaco et al.: Fundamentals of Crystallography, IUCr, Oxford Uviversity Press, 1992 - [2] C. Hammond: The Basis of Crystallography and Diffraction, IUCr, Oxford Uviversity Press, 1997 - [3] L. V. Azároff: Elements of X-ray Crystallography, McGraw-Hill Book Company, 1968

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK