PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Anihilace pozitronů v pevných látkách - NFPL103
Anglický název: Positron Annihilation in Solids
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/kfnt/vyuka/anihilace/obsah.html
Garant: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (22.05.2019)
Elementární principy pozitronové anihilační spektroskopie (PAS). Přehled subatomové fyziky a jaderných experimentálnich metod nezbytných pro PAS. Pozitrony a pozitronium v kondenzovaných soustavách. Základní experimentálni techniky PAS: spektrometrie dob života pozitronu, měřeni Dopplerova posuvu, úhlové korelace anihilačnich fotonů. Využití PAS ke studiu elektronové struktury, poruch mříže a volného objemu. Hlavní oblasti aplikace PAS: kovy, polovodiče, polymery.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (06.10.2017)

Cílem předmětu je získat základní znalosti o interakci pozitronů s pevnou látkou, záchytu pozitronů v defektech a anihilací pozitronů v pevných látkách.

Student se dále seznámí s metodami využití anihilace pozitronů pro studium defektů v pevných látkách.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (17.01.2019)

A. Dupasquier, A.P. Mills (eds.): Proceedings of the International School of Physics "Enrico Fermi", IOS Press, Varenna (1995).

R. Krause-Rehberg, H.S. Leipner: Positron Annihilation in Semiconductors, vol. 127 of Springer Series in Solid-State Sciences, Springer-Verlag, Berlin (1999).

P. Hautojärvi in: Positrons in Solids, ed. P. Hautojärvi, Springer-Verlag, Berlin (1979).

W.R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (1987).

P. Coleman, Positron Beams and Their Applications, Word Scientific Publishing, Singapore (2000).

Y.J. Jean, P.E. Mallon, D.M. Schrader, Principles and Applications of Positron & Positronium Chemistry, Word Scientific, Singapore (2000).

J. Čížek: Characterization of lattice defects in metallic materials by positronannihilation spectroscopy: A review, J. Mater. Sci. Technol. 34, 577-598 (2018).

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (06.10.2017)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (06.10.2017)

V rámci zkoušky student odprezentuje jím vybrané téma z anihilace pozitronů formou krátké prezentace (15 min) simulující příspěvek na konferenci s následnými dotazy.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (06.10.2017)
Základní vlastnosti pozitronů

Anihilace páru pozitron-elektron

Zdroje pozitronů

Pozitrony v látkovém prostředí: Termalizace, difuze a dolet pozitronů v prostředí

Záchyt pozitronů defekty, jednoduchý záchytový model

pozorovatelné spojené s procesem anihilace pozitronu

 • doba života pozitronů
 • Dopplerův posuv energie

Základní experimentální techniky

 • měření doby života pozitronů
 • měření úhlových korelací
 • Dopplerovské rozšíření anihilačního fotopíku
 • koincidenční měření Dopplerovského rozšíření
 • svazky pomalých pozitronů s nastavitelnou energií

pozitronová anihilační spektroskopie v kovech, polovodičích a izolátorech

 • elektronová struktura a defekty
 • záchyt pozitronů ve vakancích
 • záchyt pozitronů v dislokacích
 • záchyt pozitronů v precipitátech, afinita pozitronu
 • lokální chemické okolí defektů

Ab-initio teoretické výpočty pozitronových parametrů

Pozitronium (Ps)

 • Základní vlastnosti Ps
 • Tvorba, chování a anihilace Ps v látkovém prostředí
 • Ps jako sonda volných objemů v pevných látkách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK