PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do fyziky vysokoteplotních supravodičů - NFPL101
Anglický název: Introduction to High Temperature Superconductor Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jan Koláček, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: ()
Fyzikální vlastnosti vysokoteplotních supravodičů, teoretické modely (BCC, non BCC), supravodivé materiály, magnetické víry, současné aplikace supravodivosti, vhodné pro 4. a 5.r. FPL.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (05.05.2003)
I. Úvod.
Historie supravodivosti. Objev vysokoteplotní supravodivosti. Rekordní kritická teplota. Význam vysokoteplotní supravodivosti.

II. Materiály.
Přehled supravodivých materiálů. Struktura. Vlastnosti. Základní vlastnosti. Příprava tenkých vrstev a monokrystalů.

III. Teoretické modely - BCS.
Teorie Bardeena, Coopera, Schriefra (BCS). Základní parametry. Limitní případy. Symetrie parametru uspořádání. Srovnání vysokoteplotních a nízkoteplotních supravodičů. Alternativní mechanismy párování. Možná vysvětlení vysoké kritické teploty.

IV. Teoretické modely - non BCS.
Marginální Fermiho kapalina. t-J model. Model bipolaronů.

V. Fyzikální vlastnosti.
Transportní vlastnosti - vodivost, Hallův jev. Magnetické vlastnosti. Tunelování. Infračervená a Ramanova spektroskopie. Jiné metody určování energetické mezery.

VI. Magnetické víry.
Základní pojmy. Mřížka magnetických vírů. Dynamika vírů. Fázová diagram mřížky vírů.. Význam pro aplikace.

VII. Aplikace - současný stav a výhledy.
Magnety. SQUID a jeho použití. Bolometry. Paměťové prvky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK