PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika nízkých teplot - NFPL099
Anglický název: Low Temperature Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: T_KFNT (22.05.2001)
Supravodivost, supratekutost 3He a 4He, kvantové kapaliny a krystaly, jaderný magnetismus a termometrie velmi nízkých teplot. Vhodné pro 4. až 5.r. FPL.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KFNTLS/MFF.CUNI.CZ (29.04.2008)

Seznámení s hlavními oblastmi fyziky nízkých teplot s důrazem na vlastnosti kvantových kapalin, na supravodivost a na vlastnosti pevných látek při nízkých teplotách. Je podán i přehled metod získávání nízkých teplot a jejich měření i principů konstrukce kryogenních zařízení.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

1. M.Odehnal: Supravodivost a jiné kvantové jevy, Academia Praha 1992

2. S.Takács, L.Cesnak: Supravodivosť, Alfa Bratislava 1979

3. Š.Jánoš: Fyzika nízkych teplöt, Alfa Bratislava 1980

4. P.Středa, Z.Janů: Supravodivost a fyzika nízkých teplot, ČVUT Praha 1987

5. E.M.Lifšic, L.P.Pitajevskij: Statističeskaja fizika 2, Nauka Moskva 1978

Sylabus -
Poslední úprava: ()
1. Úvod.
Vymezení obsahu fyziky nízkých teplot. Historický vývoj získávání a využití nízkých teplot. Cesta k absolutní nule. Přehled metod zkapalňování a chlazení.

2. Supratekutost.
Supratekuté 4He. Základní experimenty v HeII. Fermiho-Diracova statistika. Dvousložkový model. Landauova teorie excitací. Feynmanova teorie vírů. Šíření zvuku v HeII. Supratekuté fáze 3He. Kondenzáty, dynamické a magnetické vlastnosti fází A, A1 a B. Experimenty NMR. Topologie, kolektivní módy. Rotující supratekuté 3He. Směs 3He a 4He, rozpouštění. Pomerančukův jev. Pevné fáze 4He a 3He. Magnetismus pevného 3He.

3. Supravodivost.
Elektrický odpor, Meissnerův jev. Rovnice Londonů. Magnetické vlastnosti supravodičů. Mikroskopická teorie supravodivosti, teorie BCS. Kvantování magnetického toku, kvantové víry. Slabá supravodivost, Josephsonovy jevy, skvidy. Vysokoteplotní supravodivost.

4. Magnetismus při nízkých teplotách.
Paramagnetismus, adiabatická demagnetizace. Jaderný magnetismus, jaderná demagnetizace. Statická orientace atomových jader. Jaderná magnetická rezonance a relaxace při nízkých teplotách. Magnetická termometrie (susceptibilita, NO, NMR).

5. Vybrané problémy fyziky pevných látek za nízkých teplot.
Měrná tepla v pevných látkách, tepelné relaxace.Přenos tepla,Kapicův odpor. Odporové termometry. Kvantový Hallův jev.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK