PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář z fyziky nízkých teplot - NFPL098
Anglický název: Seminar on Low Temperature Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (14.05.2019)
Na programu semináře jsou aktuální problémy z oblasti fyziky nízkých teplot a hyperjemných interakcí, program je pro každý semestr inovován a zveřejněn, vhodné pro 1. a 2.r. Mgr. studia. Výběrový seminář.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KFNTMR/MFF.CUNI.CZ (13.04.2008)

Přiblížit studentům magisterského i doktorského studia problematiku řešenou na katedře fyziky nízkých teplot i na kooperujících pracovištích. Vést studenty k aktivní účasti na semináři formou referátů o diplomových a disertačních pracích, o příspěvcích na konferencích a o publikacích, na nichž se podílejí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (10.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je účast, případně aktivní účast, na přednáškách jednotlivých témat semináře. Omluvena může být neúčast ze zdravotních či jiných závažných důvodů.

Metody výuky -
Poslední úprava: KFNTMR/MFF.CUNI.CZ (13.04.2008)

Referáty o vlastních výzkumných pracech i přehledy o aktuálních výsledcích ve fyzice nízkých teplot i v příbuzných oborech.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (05.05.2003)

Aktuální příspěvky odborníků a studentů na temata problématiky fyziky nízkých teplot, fyziky pevných látek, hyperjemných interakcí, magnetismu a příbuzných oborů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK