PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z teorie a metodiky magnetické rezonance - NFPL093
Anglický název: Selected Topics on Magnetic Resonance Theory and Methodology
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (22.05.2019)
Vybrané partie spektroskopie NMR a NQR v pevných látkách. Pulsní technika NMR. Užití metodiky NMR ke studiu defektů, krystalové, elektronové a magnetické struktury pevných látek. Pro DS.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KFNT (11.04.2008)

Vybrané partie spektroskopie NMR a NQR v pevných látkách.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (10.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)

[1] Slichter C.P.: Principles of Magnetic Resonance, rev. vyd. Springer Verlag, Berlin 1990

[2] Winter J.: Magnetic Resonance in Metalls, Int. Ser. of Mon. no Phys., CLAREDON PRESS, Oxford (1971)

[3] Turov E.A., Petrov M.P.: Jadernyj magnitnyj resonans v ferro i antiferromagnetikach, NAUKA, Moskva (1969)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Ústní zkouška. Otázky jsou kladeny podle syllabu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (29.01.2007)

1. Jaderná magnetická a kvadrupólová rezonance (NMR, NQR), klasický a kvantový popis. Spinový Hamiltonián, typy interakcí, energetické hladiny.

2. Pulsní technika NMR experimentů.

3. Spin-mřížkové, spin-spinové relaxační rychlosti. Experimentální určení. Korelační čas, korelační funkce, spektrální hustota. Nukleární Overhauserův jev.

4. Spektroskopie vysokého rozlišení NMR v kapalinách. Jednoduché i složitější 1D pulsní serie. Dekapling. Metody využívající transfer polarizace. Využití pulsních gradientů magnetického pole. Základní koncepce 2D spektroskopie. Projevy interakcí zprostředkovaných vazbami a interakcí daných prostorovou blízkostí. Interpretace spekter a relaxací spinového systému, využití pro studium struktury a dynamiky molekul.

5. Aplikace NMR, NQR v PL pro studium struktury a defektů. Dipól-dipólové rozšíření. Metody vysokého rozlišení v PL - středování v souřadnicovém a spinovém prostoru. Relaxace a Knightův posun v kovech. Hyperjemné interakce, jejich projevy ve spektrech magnetických látek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK