PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář řešení fyzikálních problémů - NFPL087
Anglický název: Seminar on Solving Physical Problems
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (13.05.2019)
Účelem semináře je rozvíjení schopnosti aktivně využívat znalostí, získaných na vysoké škole. Problémy jsou voleny tak, aby co nejvíce odpovídaly reálné situaci a přitom nevyžadovaly obtížné a časově náročné matematické postupy. V anglickém jazyce. Pro DS, možno rovněž pro 3.- 5. ročník bak. a navazujícího mag. studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Karel Carva, Ph.D. (10.06.2019)

Předmět je zakončen získáním zápočtu.

Podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné zvládnutí závěrečného písemného testu. Zohledněna je též docházka na cvičení a aktivní účast na něm. Každý student musí na cvičení celkem vyřešit určitý počet příkladů zadaný cvičícím.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Michal Turek (06.02.2007)

Osnova:

1. Klasická mechanika hmotného bodu a teorie pružnosti - Newtonovy zákony a Hookeův zákon v nejrůznějších situacích.

2. Fonony v pevných látkách jako kolektivní excitace - kmity soustav hmotných bodů, fononový disperzní zákon v jednodimenzionálních modelech, lokalizované fononové módy v systémech s porušenou translační invariancí.

3. Statistické vlastnosti jednoduchých systémů - klasické a kvantové elektrické a magnetické dipólové momenty v interakci s vnějším polem, vzájemná interakce momentů v přiblížení molekulárního pole, susceptibilita, specifické teplo.

Literatura:

1. J. Kvasnica: Mechanika (Academia, 1988).

2. C. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek (Academia, 1985).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK