PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody fyziky kondenzovaného stavu - NFPL086
Anglický název: Experimental Methods in Condensed Matter Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (13.05.2019)
Metodiky současného experimentálního výzkumu kondenzovaných látek. Pro. 4., 5. roč. MS, 2. roč. PGDS.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. (10.06.2019)

i) To give at least two 1 hour lectures

a) on focused on your own thesis and applicable methods

b) one on other methods (selection from a list not overlapping with a)

ii) To be active in discussions after each lecture

(= at least one reasonable and substantial question or comment)

iii) To visit recommended lectures of specialists

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. (06.05.2005)

1. Selected parts from: Methods of Experimental Physics, Academic Press.

2. Further special bibliography will be specified during the semester.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. (06.05.2005)
FPL086 Určování reálné struktury krystalických a amorfních látek.

Elektronová struktura a poruchy pevných látek, metody určování (Foto- elektronová spektroskopie, LEED, Augerova spektroskopie a další).

Fázové přechody. Doménová struktura, kritické exponenty, fluktuace. Mikroskopické příčiny fázových přechodů a jejich exp. určování.

Spektroskopie nízkofrekvenčních excitací, metody a technika. Zobecněná susceptibilita, dielektrická funkce.

Vznik a charakter magnetických momentů, interakce v magnetických systémech, fluktuace. Určování vzniku a parametrů magnetické struktury. Magnetické excitace.

Supravodivost a její aplikace, Josephsonovy jevy a jejich využití v aplikacích.

Jaderné metody studia kondenzovaných látek(NMR, PAC, Moessbauerova spektroskopie, pozitronová anihilační spektroskopie).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK