PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Využití rozptylu neutronů v materiálovém výzkumu - NFPL073
Anglický název: Neutron Scattering Applications in Materials Research
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (13.05.2019)
Přednáška je věnována experimentálním metodám založeným na rozptylu neutronů, které se využívají ve fyzice kondenzovaných látek a v materiálovém výzkumu. Aplikace jednotlivých metod budou demonstrovány na konkrétních případech experimentů provedených v soudobých neutronových laboratořích (ILL Grenoble a další). Pro 4. a 5. ročník a DS. Vhodné po absolvování přednášek ze strukturní analýzy FPL012 a magnetických vlastností pevných látek (FPL122).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr. (07.06.2019)

Úspěšné složení zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. (06.05.2005)

http://www.ill.fr

http://www.isis.rl.ac.uk

http://www.esrf.fr

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (13.05.2005)
FPL073 Stacionární a pulzní zdroje neutronů velká zařízení - ILL, ISIS, polarizované neutrony. Principy metod, přístrojové provedení, analýza a interpretace dat:
  • difrakční metody
  • kritický a difuzní rozptyl
  • maloúhlový rozptyl
  • neelastický a kvasielastický rozptyl
  • neutronová optika a topografie Srovnání s metodami využívajícími rtg. a synchrotronové záření
  •  
    Univerzita Karlova | Informační systém UK