PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální akustika - NFPL059
Anglický název: Physical Acoustics
Zajišťuje: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (13.05.2019)
Šíření pružných vln v pevných látkách. Anelasticita. Anelastická relaxace v pevných látkách. Akustická emise. Pro 4., 5. ročník a PGDS (předpokladem je absolvování F342 a F049).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc. (10.06.2019)

KZ

Klasifikovaný zápočet je udělován na základě aktivní účasti na přednášce a úspěšného odevzdání zápočtové práce.

Literatura
Poslední úprava: T_KFK (17.03.2004)

1. R. Truell, C. Elbaum, B. Chick: Ultrasonic Methods in Solid State Physics.

2. S. Nowick, B. S. Berry: Anelastic Relaxations in Crystalline Solids.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc. (11.10.2017)

podmínkou zakončení předmětu je složení ústní zkoušky

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFK (13.03.2003)

1. Šíření pružných vln v pevných látkách. Metody měření rychlosti a útlumu, metoda pulzního echa. 2. Měření elastických konstant. 3. Akustická emise. 4. Anelastické relaxace v pevných látkách. Charakteristika anelastického stavu, relaxace podmíněná bodovými defekty, dislokační tlumení, relaxace podmíněná hranicemi zrn, relaxace pri fázových přeměnách, interakce akustických vln s elektrony, fonony a magnony.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK