PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do fyziky organických polovodičů - NFPL043
Anglický název: Introduction to Physics of Organic Semiconductors
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: ()
Elektronové stavy, elektronová struktura, generace a transport náboje, excitony, konformační molekulární změny v excitovaném stavu, fotovodivost, injekce a záchyt náboje, optické vlastnosti, monomolekulární vrstvy, syntetické kovy, polarony, solitony, molekulární elektrické součástky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KRIVKA/MFF.CUNI.CZ (11.04.2008)

Seznámení s problematikou polovodičových struktur založených na organických sloučeninách.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. (13.06.2019)

ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. (03.05.2019)

[1] J.Simon: Molecular Semiconductors, Springer, Berlín, 1985

[2] M.Pope, C.E.Swenberg: Electronic Processes in Organic Crystals, Clarendon Press, Oxford, 1982

[3] J.A.Chilton, M.T.Goosey (redaktoři): Special Polymers for Electronic and Optoelectronics, Chapman, Hall,London, 1995

[4] H.Dörr, H.Bonas-Laurent: Photochromism, Elsevier, Amsterodam, 1990

[5] S.Nešpůrek: Organické materiály, v knize: J.Šesták, Z.Strnad, A.Tříska (redaktoři): Speciální technologie a materiály, Academia, Praha 1993

[6] V.Prosser a kolektiv.: Experimentální metody biofyziky, Academia, Praha, 1989

[7] A.R.Blythe, D. Bloor, Electrical Properties of Polymers, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge 2005

Metody výuky
Poslední úprava: KRIVKA/MFF.CUNI.CZ (11.04.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. (12.10.2017)

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Anorganický a organický polovodivý materiál - základní rozdíly.

2. Charakteristika organického materiálu.

3. Elektronové stavy organického polovodiče, elektronová struktura.

4. Optická excitace, excitony, transport energie.

5. Konformační molekulární změny v excitovaném stavu, fotochromní jev.

6. Nelineární optické jevy.

7. Generace a fotogenerace nosičů náboje.

8. Injekce nosičů náboje a jejich záchyt.

9. Transport nosičů náboje, soliton, polaron.

10. Elektrická vodivost, pohyblivost nosičů náboje.

11. Speciální experimentální techniky pro charakterizaci organického polovodiče.

12. Speciální aplikace organických polovodičů, tenkovrstvé transistory, fotodetektory, elektroluminiscentní diody, sensory.

13. Organické polovodiče v molekulární elektronice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK