PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Experimentální cvičení III - NFPL023
Anglický název: Experimental Exercises III
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: ()
Metodická a demonstrační cvičení k exper. přednáškám z transportních a optických vlastností, fyziky nízkých teplot a radiofrekvenční spektroskopie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KFNT (11.04.2008)

Metodická a demonstrační cvičení k exper. přednáškám.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Credit is awarded for active participation and elaboration of assigned tasks.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

skriptum Praktikum FPL II, R. Kužel a kol. SPN 1972 návody

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Příprava kontaktů metodou napařování a naprašování.

2. Nepřímá absorpční hrana v Ge.

3. Hallova konstanta a elektrická vodivost.

4. Rozpouštěcí refrigerátor 3He/4He.

5. Fotolelektrická vodivost.

6. Kapacitní spektroskopie.

7. NMR spektroskopie vysokého rozlišení.

8. Studium slunečních článků.

9. Studium teplotní závislosti spontánní magnetizace metodou NMR.

10. Studium SQUIDu.

11. Kritická teplota supravodičů.

12. Spektra doby života pozitronů v pevných látkách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK