PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Experimentální cvičení III - NFPL023
Anglický název: Experimental Exercises III
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Metodická a demonstrační cvičení k exper. přednáškám z transportních a optických vlastností, fyziky nízkých teplot a radiofrekvenční spektroskopie.
Poslední úprava: ()
Cíl předmětu -

Metodická a demonstrační cvičení k exper. přednáškám.

Poslední úprava: T_KFNT (11.04.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast a vypracování zadaných úkolů.

Poslední úprava: Štěpánková Helena, prof. RNDr., CSc. (14.06.2019)
Literatura

skriptum Praktikum FPL II, R. Kužel a kol. SPN 1972 návody

Poslední úprava: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)
Sylabus -

1. Příprava kontaktů metodou napařování a naprašování.

2. Nepřímá absorpční hrana v Ge.

3. Hallova konstanta a elektrická vodivost.

4. Rozpouštěcí refrigerátor 3He/4He.

5. Fotolelektrická vodivost.

6. Kapacitní spektroskopie.

7. NMR spektroskopie vysokého rozlišení.

8. Studium slunečních článků.

9. Studium teplotní závislosti spontánní magnetizace metodou NMR.

10. Studium SQUIDu.

11. Kritická teplota supravodičů.

12. Spektra doby života pozitronů v pevných látkách.

Poslední úprava: ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK