PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium středoškolské fyziky I - NFOE013
Anglický název: Overview of the Secondary School Physics I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: G_F (18.05.2016)
Přehled středoškolské fyziky z oblasti mechaniky. Předmět je určen především pro studenty Přírodovědecké fakulty UK a slouží k zopakování partií středoškolské fyziky týkající se mechaniky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_F (18.05.2016)

Cílem předmětu je zopakování základních fyzikálních poznatků ze střední školy z oblasti mechaniky před dalším studiem fyziky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. (10.06.2019)

V průběhu semestru píší studenti dva předem ohlášené testy, k získání zápočtu je zapotřebí získat z obou alespoň poloviční počet bodů. Studenti, kterým se nepodaří získat potřebný počet bodů během semestru, budou mít ještě možnost napsat zápočtovou písemnou práci, a to s maximálně dvěma opravnými termíny.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. (10.06.2019)

[1] Gymnaziální řada učebnic fyziky. Prometheus.

[2] Holiday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. Prometheus - Vutium.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_F (18.05.2016)

Výklad teorie, počítání příkladů, ukázky fyzikálních experimentů.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (18.05.2016)

1. Vektory - vektorová a skalární veličina, definice vektoru v rovině, a trojrozměrném prostoru, operace s vektory.

2. Pohyb hmotného bodu, kinematika a dynamika - dráha, rychlost, zrychlení, síla, hmotnost, Newtonovy pohybové zákony.

3. Práce, energie - práce, energie kinetická a potenciální, výkon, zákon zachování mechanické energie.

4. Pohyb tuhého tělesa - těžiště , impuls, hybnost, zachování hybnosti, srážky těles, setrvačníky.

5. Kruhový pohyb - inerciální a neinerciální vztažné soustavy, setrvačné síly v rotujících soustavách, Keplerovy zákony.

6. Mechanika tekutin - tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon, proudění tekutin, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice.

7. Kmitání a vlnění - souvislosti, kinematika a dynamika kmitavého pohybu, matematické kyvadlo, nucené kmity (rezonance), postupné a stojaté vlnění, akustika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK