PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Studentská konference - NEVF555
Anglický název: Student conference
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.05.2019)
Obsahem předmětu je (1) seznámit studenty názornou formou s průběhem konference, (2) naučit je přípravě referátů a posterů, (3) seznámit je s diskuzí při konferenci, (4) připravit je na psaní článků (a na odpovědi oponentům), (5) připravit je na psaní posudků a (6) hlavně prezentovat své první vědecké výsledky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. (27.02.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní vystoupení na konferenci (referát nebo poster), což je povinné pro všichny studenty. U studentů 1.-3. ročníku je součástí zápočtu i příprava a přijetí článku do sborníku conference (napsání článku je povinné pro studenty 1.-3. ročníku, u ostatních se řeší individuálně podle výsledků studia).

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.05.2018)

J. Safrankova and J. Pavlu (eds.), WDS'17 Proceedings of Contributed Papers - Physics, Prague, Matfyzpress, 2017 (ISBN 978-80-7378-356-3).

J. Safrankova and J. Pavlu (eds.), WDS'16 Proceedings of Contributed Papers - Physics, Prague, Matfyzpress, 2016 (ISBN 978-80-7378-333-4).

J. Safrankova and J. Pavlu (eds.), WDS'15 Proceedings of Contributed Papers - Physics, Prague, Matfyzpress, 2015 (ISBN 978-80-7378-311-2).

J. Safrankova and J. Pavlu (eds.), WDS'14 Proceedings of Contributed Papers - Physics, Prague, Matfyzpress, 2014 (ISBN 978-80-7378-276-4).

J. Safrankova and J. Pavlu (eds.), WDS'13 Proceedings of Contributed Papers: Part I - Mathematics and Computer Sciences, Prague, Matfyzpress, 2013 (978-80-7378-250-4).

J. Safrankova and J. Pavlu (eds.), WDS'13 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, Prague, Matfyzpress, 2013 (ISBN 978-80-7378-251-1).

J. Safrankova and J. Pavlu (eds.), WDS'13 Proceedings of Contributed Papers: Part III - Physics, Prague, Matfyzpress, 2013 (ISBN 978-80-7378-252-8).

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (26.04.2016)

Obsahem předmětu je:

(1) seznámit studenty názornou formou s průběhem konference,

(2) naučit je přípravě referátů a posterů,

(3) seznámit je s diskuzí při konferenci,

(4) připravit je na psaní článků (a na odpovědi oponentům),

(5) připravit je na psaní posudků a

(6) hlavně prezentovat své první vědecké výsledky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK