PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Počítačová fyzika II - NEVF532
Anglický název: Computational physics II
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
Počítačová grafika. Zpracování obrazu. Integrální transformace. Nové směry v počítačové fyzice.
Literatura -
Poslední úprava: T_KEVF (05.05.2010)

Haile J.M.: Molecular Dynamics Simulation, J. Wiley Inc., New York 1992.

Rapaport D.C.: The Art of Molecular Dynamics Simulation, Cambridge University Press,

Cambridge 1995.

Hockney R.W., Eastwood J.W.: Computer Simulation Using Particles, Taylor and

Francis, New York 1988.

Demnath L., Bhatta D.: Integral Transforms and Their Applications, Taylor and Francis, New

York 2007.

Hrach R.: Počítačová fyzika I, II, PF UJEP, Ústí nad Labem 2003.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
1. Počítačová grafika
Hardwarové a softwarové prostředky, základní algoritmy. Vizualizace velkých souborů dat ve fyzice.

2. Zpracování obrazu
Analýza obrazu nižší úrovně, analýza obrazu vyšší úrovně. Základy matematické morfologie.

3. Integrální transformace
Rychlá Fourierova transformace a její použití ve fyzice, další integrální transformace. Základy fourierovské optiky.

4. Teorie perkolace a její použití ve fyzice

5. Nové směry v počítačovém modelování
Paralelismus, superpočítače, clustery.

6. Základy moderní počítačové fyziky
Neuronové sítě. Fuzzy logika Evoluční modelování. Waveletová transformace a další pokročilé integrální transformace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK