PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika plazmatu a počítačové modelování v plazmatu II - NEVF531
Anglický název: Plasma Physics and Computer Plasma Modelling II
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.
doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Je záměnnost pro: NEVF519
Anotace -
Elementární procesy v plazmatu. Transportní jevy v plazmatu. Počítačové modelování ve fyzice plazmatu.
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (14.06.2019)
Literatura -

Chen F.F.: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Springer, New York 2006.

Birdsall D.C., Langdon A.B.: Plasma Physics via Computer Simulation, Adam Hilger,

Bristol 1991.

Hockney R.W., Eastwood J.W.: Computer Simulation Using Particles, Taylor and

Francis, New York 1988.

Tajima T.: Computational Plasma Physics, Westview Press, Oxford 2004.

Poslední úprava: T_KEVF (05.05.2010)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní a student dostává otázky dle sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednáškách.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (14.06.2019)
Sylabus -
1. Elementární procesy v plazmatu
Vznik a zánik nabitých částic, vybuzené stavy. Chemické reakce v plazmatu.

2. Transportní jevy v plazmatu
Plazma ve vnějších polích, unášivá rychlost a pohyblivost iontů a elektronů, stejnosměrná a vysokofrekvenční vodivost plazmatu. Difúze a ambipolární difúze.

3. Pokročilé techniky částicového počítačového modelování
Problém n těles a jeho přibližné řešení, Metoda PIC. Rychlá multipólová metoda, Ewaldova sumace, hierarchické metody. Hybridní částicové modelování. Hybridní modelování.

4. Počítačové modelování ve fyzice plazmatu
Studium fyzikálních procesů v objemu nízkoteplotního plazmatu. Studium interakce nízkoteplotního plazmatu s povrchy pevných látek. Počítačové modelování v plazmochemii. Modelování procesů ve vysokoteplotním plazmatu. Vizualizace ve fyzice plazmatu.

Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK