PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Numerické metody počítačové fyziky II - NEVF529
Anglický název: Numerical methods of computational physics II
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Třída: DS, matematické a počítačové modelování
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
Numerické metody - pokročilé techniky. Rychlá Fourierova transformace. Základy matematické statistiky a počtu pravděpodobnosti - základní pojmy, zákony a věty, statistické testování hypotéz, aplikace. Určeno pro doktorské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: IBARVIK/MFF.CUNI.CZ (16.05.2008)

Seznámit studenty se základními algoritmy numerické matematiky (viz. anotace a sylabus).

Literatura -
Poslední úprava: T_KEVF (05.05.2010)

Ralston A.: Základy numerické matematiky, Academia, Praha 1978.

Press W.H. et al.: Numerical Recipes in FORTRAN (Pascal, C), Cambridge University Press,

Cambridge 1992.

Vicher M.: Numerická matematika, skripta, PF UJEP, Ústí nad Labem 2003.

Metody výuky -
Poslední úprava: IBARVIK/MFF.CUNI.CZ (16.05.2008)

Přednášky a praktická cvičení v počítačové laboratoří.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
1. Numerické metody
Pokročilé techniky pro řešení problémů z oblasti numerické matematiky.

2. Integrální transformace
Fourierovy řady a Fourierova transformace. Rychlá Fourierova transformace. Další integrální transformace.

3. Základy matematické statistiky a počtu pravděpodobnosti
Základní pojmy. Charakteristiky náhodných veličin. Příklady náhodných veličin. Vybrané zákony počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. Statistické testování hypotéz. Entropie. Aplikace počtu pravděpodobnosti v počítačové fyzice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK