PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Počítačová fyzika I - NEVF526
Anglický název: Computational Physics I
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Je záměnnost pro: NEVF520
Anotace -
Přehled hlavních směrů klasické počítačové fyziky. Základní techniky počítačového modelování - metoda Monte Carlo, metoda molekulární dynamiky, spojité modelování, hybridní modelování. Použití počítačového modelování ve fyzice.
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet se uděluje za vypracování zápočtového programu/projektu, jehož zadání je stanoveno po osobní konzultaci s vyučujícím. Charakter zápočtu umožňuje jeho opakování.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (14.06.2019)
Literatura -

Haile J.M.: Molecular Dynamics Simulation, J. Wiley Inc., New York 1992.

Rapaport D.C.: The Art of Molecular Dynamics Simulation, Cambridge University Press,

Cambridge 1995.

Hockney R.W., Eastwood J.W.: Computer Simulation Using Particles, Taylor and

Francis, New York 1988.

Demnath L., Bhatta D.: Integral Transforms and Their Applications, Taylor and Francis, New

York 2007.

Hrach R.: Počítačová fyzika I, II, PF UJEP, Ústí nad Labem 2003.

Poslední úprava: T_KEVF (05.05.2010)
Sylabus -
1. Přehled hlavních směrů klasické počítačové fyziky
Hardwarové a softwarové předpoklady. Strukturované programování. Objektově orientované programování.

2. Počítačové modelování
Vztah fyzikální jev - model. Princip matematického a počítačového modelování.

3. Metoda Monte Carlo
Základní techniky, generování náhodných čísel, transformace náhodných veličin. Použití metody Monte Carlo v matematice. Použití metody Monte Carlo ve fyzice, transportní problém. Přirozené a umělé obraty v metodě Monte Carlo. Další fyzikální problémy.

4. Metoda molekulární dynamiky
Základní techniky, pracovní oblast a okrajové

podmínky, silové působení, pohybové rovnice. Problémy. Metoda PIC, technika PIC-NGP a PIC-CIC.

Moderní efektivní algoritmy na výpočet silového působení nabitých částic.

5. Hybridní částicové modelování

6. Základní principy spojitého počítačového modelování
Použití spojitého modelování ve fyzice.

7. Hybridní modelování
Kombinace spojitého a částicového modelování. Použití ve fyzice.

Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK