PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika plazmatu a počítačové modelování v plazmatu I - NEVF525
Anglický název: Plasma Physics and Computer Plasma Modelling I
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.
doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Je záměnnost pro: NEVF519
Anotace -
Základy počítačové fyziky. Počítačové modelování. Charakteristika a typy plazmatu. Teoretický popis plazmatu.
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet se uděluje za vypracování zápočtového programu/projektu, jehož zadání je stanoveno po osobní konzultaci s vyučujícím. Charakter zápočtu umožňuje jeho opakování.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (14.06.2019)
Literatura -

Chen F.F.: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Springer, New York 2006.

Birdsall D.C., Langdon A.B.: Plasma Physics via Computer Simulation, Adam Hilger,

Bristol 1991.

Hockney R.W., Eastwood J.W.: Computer Simulation Using Particles, Taylor and

Francis, New York 1988.

Tajima T.: Computational Plasma Physics, Westview Press, Oxford 2004.

Poslední úprava: T_KEVF (05.05.2010)
Sylabus -
1. Základy počítačové fyziky
Přehled hlavních směrů počítačové fyziky. Matematické a počítačové modelování. Modelování spojité.

Metoda molekulární dynamiky. Základy počtu pravděpodobnosti. Metoda Monte Carlo.

2. Základy fyziky plazmatu
Charakteristika a typy plazmatu, plazma izotermické a neizotermické, Kvazineutralita plazmatu, Debyeova stínící vzdálenost.

3.Teoretický popis plazmatu
Kinetický popis plazmatu, Boltzmannova rovnice, zákony zachování. Magnetohydrodynamický popis, zobecněný Ohmův zákon. Souvislost obou přístupů.

Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK