PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diagnostika plazmatu - NEVF505
Anglický název: Plasma Diagnostics
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Třída: DS, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí
Patří mezi: Pro rok 2020/2021 + 2022/2023...
Year 2020/2021 + 2022/2023...
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (18.05.2005)
Přehled diagnostických metod, optické metody, technika mikrovlnného měření, rezonátorová metoda, interferenční metoda, sondové metody, korpuskulární diagnostika. Určeno výhradně pro doktorské studium. Přednáška se koná pouze v sudých kalendářních rocích.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (06.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, tj. hodnocení zkoušky známkou "prospěl". Zkouška musí být složena v období předepsaném harmonogramem akademického roku, ve kterém student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: T_KEVF (11.05.2010)

R. H. Huddlestone, S. L. Leonard (Eds.): Plasma Diagnostic Techniques. Academic Press, New York London, 1965.

F. F. Chen: Plasma Diagnostic Techniques. (Ed. by R. H. Huddlestone and S. L Leonard), Academic Press, New York 1965.

P. M. Chung, L. Talbot, K. J. Touryan: Electrical Probes in Stationary and Flowing Plasmas. Springer, Boston 1975.

G. V. Marr: Plasma Spectroscopy. Elsevier Publishing Company, Amsterdam, London, New York 1968.

L. Schott: Plasma Diagnostics. (Ed. by W. Lochte-Holtgreven), North-Holland Publishing Comp., Amsterdam 1968.

S. Svanberg: Atomic and Molecular Spectroscopy. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1992.

J. D. Swift, M. I. R. Schwar: Electrical Probes for Plasma Diagnostics. Illife Books, New York 1969.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (06.10.2020)

Výuka v ZS 2020 probíhá formou on-line přednášek. Více informací viz https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, uchazeč se vyjádří ke dvěma zadaným tématům. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (18.05.2005)
1. Sondové metody diagnostiky plazmatu
Základy sondových měření. Stanovení parametrů plazmatu ze sondové charakteristiky. Vliv srážek na interpretaci sondové charakteristiky. Sondová měření v časově proměnném plazmatu, v magnetickém poli. Jiné typy sond pro diagnostiku plazmatu. Technické problémy sondových měření.

2. Mikrovlnná diagnostika plazmatu
Základy mikrovlnné techniky. Metody měření impedance a ostatních fyzikálních veličin v mikrovlnném pásmu. Rezonátorová metoda určení koncentrace plazmatu a srážkové frekvence. Mikrovlnný interferometr, princip a užití.

3. Optická diagnostika plazmatu
Vybrané metody optické diagnostiky (optická emisní spektroskopie, optická absorpční spektroskopie). Spektrální a optická zařízení užívaná v optické diagnostice plazmatu. Fotografická diagnostika plazmatu.

4. Korpuskulární (hmotově-spektrometrická) diagnostika plazmatu
Typy a principy hmotových spektrometrů. Zásady konstrukce vakuové aparatury vybavené hmotovým spektrometrem. Vyhodnocování hmotových spekter.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK