PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální procesy ve sluneční soustavě - NEVF504
Anglický název: Physical Processes in Solar System
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Třída: DS, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)
Základní procesy v magnetizovaném plazmatu. Slunce, sluneční vítr, meziplanetární magnetické pole. Interakce slunečního větru s magnetickým polem Země. Procesy na rázové vlně, magnetosférické hranice. Mapování magnetosférických struktur do polárních oblastí, vnitřní magnetosféra. Aktivní experimenty - přehled, význam a použití. Diagnostické metody používané v kosmickém prostoru. Určeno pro doktorandské studium. Přednáška se koná v sudých kalendářních rocích.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)

F. F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984.

J. K. Hargreaves: The solar-terrestrial environment, Cambridge Atmospheric and Space Science Series, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

A. D. M. Walker, Plasma Wales in the magnetosphere, Springer-Verlag, Berlin, 1993.

R. J. Goldston, P. H. Rutherford: Introduction to plasma physics, Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 1995.

M. G. Kivelson, C. T. Russell: Introduction to space physics, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

T. E. Cravens: Physics of solar systém plasma, Cambridge Atmospheric and Space Science Series, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

T. I. Gombosi: Physics of the space environment, Cambridge Atmospheric and Space Science Series, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

M.-B. Kallenrode: Space physics ? An introduction to plasma and particles in the heliosphere and magnetospheres, Springer, 2001.

J. A. Bittencourt: Fundamentals of plasma physics, Springer, 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. (13.10.2017)

Zkouška má pouze ústní část, skládá se ze dvou otázek odpovídajících sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)
1. Základní procesy v magnetizovaném plazmatu
Úvod do problematiky plazmatu v magnetickém poli. Zamrznutí magnetického pole, difúze magnetického pole, důsledky a meze aplikovatelnosti MHD přiblížení, přepojování magnetických polí. Vlnové procesy v plazmatu, základní typy vln - Alfvénovy vlny, magneto-zvukové vlny, nelineární jevy ? rázové vlny a solitony.

2. Slunce, sluneční vítr
Slunce jako zdroj hmoty a energie v meziplanetárním prostoru, energetické částice slunečního a galaktického původu. Sluneční vítr (historie a současné teorie), meziplanetární magnetické pole (jeho vznik a šíření). Nestability a poruchy ve slunečním větru, magnetická oblaka, vývoj a šíření poruch, počítačové simulace.

3. Interakce slunečního větru s magnetickým polem Země a procesy na rázové vlně
Rázová vlna v bezesrážkovém plazmatu, příďová vlna, meziplanetární rázová vlna, urychlování nabitých částic na rázové vlně. Vazby sluneční vítr - magnetosféra ? ionosféra. Procesy na magnetopauze a v přechodové oblasti, pronikání plazmatu do magnetosféry (FTE, PTE, FAC, kasp). Nestability magnetosférických hranic. Kvalitativní model magnetosféry Země, základní fyzikální procesy, ionizace.

4. Mapování magnetosférických struktur do polárních oblastí a vnitřní magnetosféra
Ionosféra, plazmasféra, prstencový proud, čelní hraniční vrstva, plazmový plášť, plazmová vrstva, magnetosférické laloky. Transport a urychlování nabitých částic do aurorální oblasti, polární ovál (polární kasp). Birkelandovy proudy. Geomagnetické indexy. Kosmické počasí (vliv změn geomagnetického pole na lidskou civilizaci, možnosti predikce geomagnetických událostí).

5. Aktivní experimenty a diagnostické metody
Klasifikace aktivních experimentů, interakce plazmatu se svazky nabitých částic, potenciál objektu a jeho kompenzace, kritická ionizační rychlost. Diagnostické metody a jejich omezení, výpočet parametrů plazmatu z měřitelných veličin. Problémy vícebodových měření.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK