PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborné soustředění I - NEVF191
Anglický název: Workshop I
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Anotace -
Odborné čtyřdenní soustředění na závěr zimního semestru určené pro studenty 1 ročníku NMgr studia. Referování o rešerši a prvních výsledcích diplomové práce, alternativně v cizím jazyce.
Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (13.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Přednesení referátu o prvních poznatcích z řešení diplomové práce a absolvování diskuze k nim. Vybrané příspěvky v cizím jazyce

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (13.05.2019)
Literatura -

Dle pokynů vedoucího práce a vyučujících semináře

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (13.05.2019)
Sylabus -

1. Seznámení studentů s různými typy prezentací vědeckých výsledků.

2. Příprava a realizace referátů před širokým odborným fórem,.

3. Vedení odborné diskuze i v cizím jazyce.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (13.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK