PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní počítačová fyzika II - NEVF161
Anglický název: Modern Computational Physics II
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (15.01.2019)
Přednáška rozebírá vybrané algoritmy počítačové fyziky - neuronové sítě a waveletovou transformace.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (03.06.2020)

Předmět je rozdělen na dvě části, z nichž každou přednáší jeden vyučující. Pro absolvování předmětu je předepsán klasifikovaný zápočet. Pro jeho získání je třeba zpracovat v požadovaném rozsahu dvě zápočtové úlohy odpovídající první resp. druhé části přednášky. Zadání úloh bude určeno v průběhu přednášky.

Je předpokládána účast na cvičeních. Součástí hodnocení je i ocenění průběžné práce na cvičeních.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.01.2019)

Šíma J., Neruda R.: Teoretické otázky neuronových sítí. Matfyzpress, Praha 1996.

Debnath L., Bhatta D.: Integral Transforms and Their Application, Chapman and Hall, Boca Raton 2007.

Addison P.S.: The Illustrated Wavelet Transform Handbook, IOP Publishing, London 2002.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.01.2019)
1. Neuronové sítě
Neuron a neuronová síť - biologický neuron, formální neuron, biologická a matematická neuronová síť.

Klasické modely neuronových sítí - síť perceptorů, vícevrstvá síť, backpropagation.

Učení neuronových sítí - tréninková množina, učení s učitelem, samoorganizace, učení cyklických neuronových sítí, problém přeučení.

Složitost neuronových sítí - prahová funkce, logické obvody, cyklické neuronové sítě.

Neuronové sítě a genetické algoritmy. Použití neuronových sítí při zpracování obrazu. Další aplikace neuronových sítí ve fyzice.

Fuzzy logika - základní pojmy. Kombinování fuzzy logiky a neuronových sítí.

2. Waveletová transformace
Vlastnosti Fourierovy transformace - shrnutí, další nelokalizované integrální transformace.

Částečně lokalizované integrální transformace - okénková Fourierova a Gaborova transformace, základní vlastnosti, použití ve fyzice.

Waveletová transformace - spojitá waveletová transformace, diskrétní waveletová transformace, základní vlastnosti, wavelet, komplexní wavelety, wavelety ve více dimenzích. Vztah mezi waveletovou a Fourierovou transformací. Použití waveletové transformace ve fyzice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK