PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Moderní počítačová fyzika I - NEVF160
Anglický název: Modern computational physics I
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.01.2019)
Základy klasické a moderní počítačové fyziky. Moderní metody počítačové fyziky - použití evolučního modelování a waveletové transformace ve fyzice.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. (10.10.2017)

Předmět je rozdělen na dvě části, z nichž každou přednáší jeden vyučující. Pro absolvování předmětu je předepsán klasifikovaný zápočet. Pro jeho získání je třeba zpracovat v požadovaném rozsahu dvě zápočtové úlohy odpovídající první resp. druhé části přednášky. Zadání úloh bude určeno v průběhu přednášky.

Je předpokládána účast na cvičeních. Součástí hodnocení je i ocenění průběžné práce na cvičeních.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.01.2019)

Back T.: Genetic Algorithms 1, 2, IOP Publishing, London 1999+2000.

Debnath L., Bhatta D.: Integral Transforms and Their Application, Chapman and Hall, Boca Raton 2007.

Addison P.S.: The Illustrated Wavelet Transform Handbook, IOP Publishing, London 2002.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.01.2019)
1. Základy klasické a moderní počítačové fyziky
Hlavní směry počítačové fyziky. Klasická a moderní počítačová fyzika.

2. Evoluční modelování
Darwinova evoluční teorie a evoluční programování, základní pojmy, operátory.

Problematika kódování - binární, Grayeovo, permutační, hodnotou, další možnosti.

Ohodnocení jedince - fitness.

Základní algoritmy - slepý algoritmus, horolezecký algoritmus, simulované žíhání, horolezecký algoritmus s učením, zakázané prohledávání.

Genetické algoritmy. Evoluční strategie. Genetické programování.

Pokročilé algoritmy v evolučním modelování.

Aplikace - NP problémy, problém obchodního cestujícího, aplikace ve fyzice.

3. Waveletová transformace
Vlastnosti Fourierovy transformace - shrnutí, další nelokalizované integrální transformace.

Částečně lokalizované integrální transformace - okénková Fourierova a Gaborova transformace, základní vlastnosti, použití ve fyzice.

Waveletová transformace - spojitá waveletová transformace, diskrétní waveletová transformace, základní vlastnosti, wavelet, komplexní wavelety, wavelety ve více dimenzích. Vztah mezi waveletovou a Fourierovou transformací. Použití waveletové transformace ve fyzice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK