PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Počítačové modelování ve fyzice plazmatu I - NEVF156
Anglický název: Computer modelling in plasma physics I
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.
doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (28.04.2015)
Základy počítačové fyziky. Základy fyziky plazmatu. Teoretický popis plazmatu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, tj. hodnocení zkoušky známkou "výborně", "velmi dobře" nebo "dobře". Zkouška musí být složena v období předepsaném harmonogramem akademického roku, ve kterém student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)

Galeev A. A., Sudan R. N.: Basic Plasma Physics, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1983.

Birdsall L. K., Langdon A. B.: Plasma Physics via Computer Simulation, A. Hilger, Bristol 1991.

Hockney R.W., Eastwood J.W.: Computer Simulation Using Particles, IOP Publishing,Bristol 1999.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc. (12.10.2017)

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Z každého ze dvou tématických celků bude položena jedna otázka.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
1. Základy počítačové fyziky
Přehled hlavních směrů počítačové fyziky. Modelování spojité. Modelování částicové stochastické a deterministické, princip, základní algoritmy.

2. Fyzika plazmatu
Charakteristika a typy plazmatu, plazma izotermické a neizotermické, kvazineutralita plazmatu, Debyeova stínící vzdálenost. Teoretický popis plazmatu, kinetický popis, Boltzmannova rovnice, zákony zachování, magnetohydrodynamický popis, zobecněný Ohmův zákon, souvislost přístupu kinetického a magnetohydrodynamického.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK