PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář FPP II - NEVF154
Anglický název: Diploma Thesis Seminar for Students of Surface and Plasma Physics II
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Je záměnnost pro: NEVF133
Anotace -
Vypracování semestrální práce a prezentace jejích výsledků na veřejném semináři katedry.
Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (03.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zápočtu je vypracování Semestrální práce a obhájení jejích výsledků na semináři KFPP.

Poslední úprava: Šafránková Jana, prof. RNDr., DrSc. (27.02.2018)
Literatura -

Podle tématu zadané práce.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (03.05.2019)
Sylabus -

1. Sestavení podrobného plánu Seminární práce.

2. Průběžná kontrola plnění plánu, konzultace a odstraňování případných nedostatků či problémů.

3. Příprava na prezentaci výsledků před veřejným fórem zaměstnanců a hostů katedry.

4. Veřejná prezentace výsledků a jejich diskuze.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (03.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK