PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář FPP I - NEVF151
Anglický název: Diploma Thesis Seminar for Students of Surface and Plasma Physics I
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Je záměnnost pro: NEVF133
Anotace -
Seznámení se s katedrou. Analýza formy a obsahu diplomové práce; referáty o přehledových článcích tematicky odpovídajících zaměřením studentů.
Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (03.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Vypracování kritické analýzy již obhájené Diplomové práce zaměřené na řešené téma. Vypracování posudku na článek v časopise, opět zaměřený na téma řešení diplomové práce.

Poslední úprava: Šafránková Jana, prof. RNDr., DrSc. (13.10.2017)
Literatura -

Diplomová práce a články podle konkrétního zadání.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (03.05.2019)
Metody výuky -

Výuka v ZS 2020 probíhá formou on-line přednášek. Více informací viz https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html

Poslední úprava: Roučka Štěpán, doc. RNDr., Ph.D. (06.10.2020)
Sylabus -

Seznámení se s katedrou.

1. Vypracování kritické analýzy vybrané diplomové práce podle tematického zaměření studenta.

2. Vypracování recenze či referátu o přehledovém článku, který úzce souvisí se zadanou diplomovou prací.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (03.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK