PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář FPP I - NEVF151
Anglický název: Diploma Thesis Seminar for Students of Surface and Plasma Physics I
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (03.05.2019)
Seznámení se s katedrou. Práce s literaturou, referování článků. Samostatné řešení úloh souvisejících se studovaným oborem a experimentální prací na katedře.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. (13.10.2017)

Vypracování kritické analýzy již obhájené Diplomové práce zaměřené na řešené téma. Vypracování posudku na článek v časopise, opět zaměřený na téma řešení diplomové práce.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (03.05.2019)

Podle zadané práce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (03.05.2019)

Seznámení se s katedrou. Práce s literaturou, referování článků. Samostatné řešení úloh souvisejících se studovaným oborem a experimentální prací na katedře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK