PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy počítačové fyziky I - NEVF141
Anglický název: Fundamentals of Computational Physics I
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Anotace -
Přednáška seznamuje studenty se základními numerickými metodami, jejich implementací na počítači a aplikací na modelování fyzikálních problémů.
Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (15.01.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je třeba osobně prezentovat dva počítačové modely dle zadání na cvičeních. V průběhu diskuse o modelech bude ověřena znalost látky dle sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Poslední úprava: Hrach Rudolf, prof. RNDr., DrSc. (15.10.2017)
Literatura

Press W.H. et al.: Numerical Recipes in FORTRAN (Pascal, C) Cambridge University Press, Cambridge 1992.

Hrach R.: Numerické metody ve fyzikální elektronice I skripta MFF UK, SPN, Praha 1981.

Hrach R.: Počítačová fyzika I, II, PF UJEP, Ústí nad Labem 2003.

Poslední úprava: T_KEVF (09.05.2005)
Metody výuky

Výuka v ZS 2020 probíhá formou on-line přednášek. Více informací viz https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html

Poslední úprava: Roučka Štěpán, doc. RNDr., Ph.D. (06.10.2020)
Sylabus -
1. Základy počítačové fyziky:
Reprezentace čísel ve výpočetní technice, provádění příkazů, chyby výpočtů. Programovací jazyky, strukturované programování.

2. Základy numerických metod v počítačové fyzice:
Interpolace, aproximace, nacházení kořenů rovnic, hledání minim, derivace, integrace (Richardsonova extrapolace, Rombergova metoda). Řešení soustav lineárních rovnic. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Řešení soustav lineárních rovnic, iterační metody.

3. Počítačové modelování:
Formulace modelů počítačové fyziky. Metoda molekulární dynamiky - princip metody, pohybové rovnice, pohyb ve vnějším magnetickém poli, implementace algoritmů řešení problému mnoha těles.

Stochastické metody v počítačové fyzice. Náhodná čísla, transformace náhodných veličin. Použití metod Monte Carlo pro řešení fyzikálních problémů. Spojité modelování. Hybridní modelování.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (14.01.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK