PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody FPP II - NEVF132
Anglický název: Experimental Methods in Surface and Plasma Physics II
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: letní s.:0/5 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/ruzne/EVF132.html
Garant: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)
Řešení experimentálních problémů zaměření FPIP z oblasti vakuové techniky, elektroniky, elektronové mikroskopie, metod povrchové analýzy, fyziky plazmatu a přípravy tenkých vrstev.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (11.10.2017)

Referáty se vypracovávají z 5 vylosovaných úloh a je třeba je odevzdat nejpozději do dvou týdnů po naměření úlohy. Pozdní odevzdání protokolu může ovlivnit výslednou známku. Za absolvování se uděluje klasifikovaný zápočet. Podmínkou pro jeho získání je absolvování všech úloh a odevzdání pěti referátů, obojí s hodnocením alespoň dobře, tj. výsledná známka je průměrem patnácti (5 protokolů + 10 praktik) získaných známek.

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (28.04.2004)

podle zadaných úloh.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)

Řešení experimentálních problémů zaměření FPIP z oblasti vakuové techniky, elektroniky, elektronové mikroskopie, metod povrchové analýzy, fyziky plazmatu a přípravy tenkých vrstev.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK