PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z fyzikální chemie - NEVF130
Anglický název: Selected Topics on Physical Chemistry
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: doc. RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Anotace -
Předmět uvádí vybrané partie fyzikální chemie se zaměřením především na plynnou fázi.
Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (14.01.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Udělení zápočtu je podmíněno účastí na alespoň 3/5 všech cvičení.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly, zápočet se tedy opakovat nedá.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (03.06.2020)
Literatura

P. W. Atkins: Physical Chemistry,Oxford University press, 1988.

A. Losche: Molekulphysik (také rusky) 1984, 1987.

R. Brdička, J. Dvořák: Základy fyzikální chemie, 1977.

V. C. Letochov: Lazernaja fotoionizacionnaja spectroskopia, 1987.

Poslední úprava: T_KEVF (15.05.2005)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní a student dostává typicky dvě otázky ze sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Poslední úprava: Plašil Radek, doc. RNDr., Ph.D. (01.03.2018)
Sylabus -
1. Molekulová struktura:
Chemické vazby (iontové, kovalentní), hybridizace orbitalů. Teorie molekulových orbitalů (LCAO, Hückelova aproximace, koncept řádu, délky a energie vazby). Struktura klastrů.

2. Určovaní molekulární struktury:
Rotační a vibrační spektra. Franck-Condonův princip. Tvorba rozpad klastrů a ionizace klastrů. Fluorescence, fosforescence. Metody měření molekulových spekter.

3. Chemické reakce, reakční kinetika a dynamika:
Účinný průřez reakce, rychlost reakce, rychlostní konstanta, závislost na teplotě, tlaku. Směr reakce, rovnováha, rovnovážné konstanty, katalýza, Le Chatelierův princip.

4. Experimentální techniky:
Paprsky částic s nízkou kinetickou a interní energii - vytváření, analýza a detekce. Vytváření částic v přesně definovaném stavu, Laserová excitace a ionizace, vícestupňová excitace a ionizace, REMPI. Elektronová spinová rezonance, nukleární magnetické rezonance. Srážkové procesy při kryogenních teplotách.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (14.01.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK