PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kybernetizace experimentu II - NEVF128
Anglický název: Experiment Cybernetisation II
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2005)
Číslicové zpracování signálu. Technologie číslicových integrovaných obvodů. Prvky architektury současných mikroprocesorů CISC, RICS a DSP. Architektura soudobého PC. Software pro sběr dat a řízení experimentu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr. (06.10.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

U zkoušky student dostává typicky 2 dílčí otázky a má 30 min. na přípravu (další doplňující otázky v průběhu zkoušky nejsou vyloučeny).

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)

1. L. Ličev, D. Morkes, Procesory - architektura, funkce a použití, Computer Press, 1999.

2. M.Brandejs, Mikroprocesory INTEL 8086-%80486, Grada, 1991.

3. P.Broža, Stavíme si počítač, Computer Press, 2000.

4. Firemní literatura a www stránky INTEL, AMD, Philips Semiconductors, Texas Instruments, Adaptec, Motorola, atd.

5. Studijní materiály MU Brno (J.Pelikán) - http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/Vyuka/Vyuka.html

6. J.Peterka: Základy mp techniky - http://archiv.czech.net/l204/l204m000.htm

7. J.Peterka: Principy počítačů - http://archiv.czech.net/l203/l203m000.htm

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (20.02.2019)
1. Číslicové zpracování signálu
Vztah Laplaceovy a Z- transformace, Tustinova (bilineární) transformace. Číslicová filtrace - přehled a použití. Filtry FIR a IIR. Číslicové signální procesory.

2. Technologie číslicových integrovaných obvodů (IO)
Bipolární a unipolární technologie IO - porovnání logických řad (A)LS TTL, F, CMOS, HC, HCT, AC atd. Propojování IO, slučitelnost logických řad, převodníky úrovní. Šum generovaný v logických obvodech, elektromagnetická slučitelnost, zásady návrhu digitálních systémů.

3. Architektura soudobých mikroprocesorových systémů
Adresování paměti, fyzická a logická adresa, segmenty a stránky. Správa paměti, virtuální paměť, vyrovnávací paměť (cache). Instrukční sada, procesory CICS a RISC, metody zvyšování výkonu. Přehled vývoje mikroprocesorů INTEL a srovnání s konkurencí. Inovace MMX, SSE apod. Architektura pamětí - SRAM, DRAM, paměťové moduly pro PC.

4. Architektura PC
Základní prvky a jejich propojení - procesor, paměť, funkce čipových sad; vnitřní sběrnice (ISA, PCI, technologie PnP, PCI-X, AGP, PCI-Express), grafická karta, hromadná paměť (pružný disk, pevný disk), současné standardy připojení - ATA, SATA, SCSI, SAS, FC, technologie RAID, rozšiřující v-v rozhraní (IEEE 1394, Bluetooth, PCMCIA, WiFi, IrDA). Karty styku s prostředím.

5. Software pro sběr dat a řízení experimentu
Programování měření a řízení experimentu v grafických prostředích - seznámení s Agilent VEE a NI LabView.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK