PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hmotnostní spektrometrie - NEVF125
Anglický název: Mass Spectrometry
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: RNDr. Tomáš Gronych, CSc.
doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.
Anotace -
Základní principy statických a dynamických hmotnostních spektrometrů. Hlavní typy spektrometrů. Interpretace spekter.
Poslední úprava: T_KEVF (18.05.2005)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky. Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním tří praktických úloh + vypracováním protokolu u vybraných dvou. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly, zápočet se tedy opakovat

nedá.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (29.05.2020)
Literatura

Gross J. H.: Mass Spectrometry, Springer, 2004.

Poslední úprava: T_KEVF (18.05.2005)
Metody výuky -

Výuka v ZS 2020 probíhá formou on-line přednášek. Více informací viz https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html

Poslední úprava: Roučka Štěpán, doc. RNDr., Ph.D. (06.10.2020)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní.

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednáškách.

Poslední úprava: Gronych Tomáš, RNDr., CSc. (12.10.2017)
Sylabus -
1. Úvod do hmotnostní spektrometrie
Historie hmotnostní spektrometrie. Části hmotnostního spektrometru. Základy iontové optiky. Hmotnostní spektrum, rozlišovací schopnost, citlivost. Vakuový systém hmotnostních spektrometrů.

2. Ionizační techniky
Elektronová ionizace, ionizační průřez, kritické potenciály, vnitřní energie, fragmentace. Měkké ionizační techniky. Iontové zdroje. Zavádění vzorků do iontového zdroje.

3. Hmotnostní analyzátory
Magnetické sektorové analyzátory, jednoduchá a dvojitá fokusace iontů. Průletové analyzátory (TOF), prostorová a rychlostní fokusace, reflexní průletové analyzátory. Kvadrupólové analyzátory. Iontové pasti. Iontová cyklotronová rezonance. Kombinované systémy.

4. Detekce iontů
Faradayův detektor, elektronový násobič, mikrokanálkové destičky, konverzní detektory.

5. Interpretace spekter
Obecný postup, kvalitativní a kvantitativní analýza spektra při elektronové ionizaci. Rozpadové obrazce. Analýza parciálních tlaků ve vakuovém systému.

Poslední úprava: T_KEVF (18.05.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK