PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Hmotnostní spektrometrie - NEVF125
Anglický název: Mass Spectrometry
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Gronych, CSc.
doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (18.05.2005)
Základní principy statických a dynamických hmotnostních spektrometrů. Hlavní typy spektrometrů. Interpretace spekter.
Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (18.05.2005)

Gross J. H.: Mass Spectrometry, Springer, 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Gronych, CSc. (12.10.2017)

Zkouška je ústní.

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (18.05.2005)
1. Úvod do hmotnostní spektrometrie
Historie hmotnostní spektrometrie. Části hmotnostního spektrometru. Základy iontové optiky. Hmotnostní spektrum, rozlišovací schopnost, citlivost. Vakuový systém hmotnostních spektrometrů.

2. Ionizační techniky
Elektronová ionizace, ionizační průřez, kritické potenciály, vnitřní energie, fragmentace. Měkké ionizační techniky. Iontové zdroje. Zavádění vzorků do iontového zdroje.

3. Hmotnostní analyzátory
Magnetické sektorové analyzátory, jednoduchá a dvojitá fokusace iontů. Průletové analyzátory (TOF), prostorová a rychlostní fokusace, reflexní průletové analyzátory. Kvadrupólové analyzátory. Iontové pasti. Iontová cyklotronová rezonance. Kombinované systémy.

4. Detekce iontů
Faradayův detektor, elektronový násobič, mikrokanálkové destičky, konverzní detektory.

5. Interpretace spekter
Obecný postup, kvalitativní a kvantitativní analýza spektra při elektronové ionizaci. Rozpadové obrazce. Analýza parciálních tlaků ve vakuovém systému.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK