PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kvantová elektronika a optoelektronika - NEVF123
Anglický název: Quantum Electronics and Optoelectronics
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.01.2019)
Fyzikální základy kvantové elektroniky a optoelektroniky. Stimulovaná emise a metody jejího získávání. Systémy v mikrovlnném pásmu. Systémy v optickém pásmu (plynové, kapalinové, polovodičové a dielektrické lasery). Aplikace laserů v různých oborech. Základy optických komunikací. Vlastnosti optoelektronických systémů.
Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2004)

Vejvodová J.: Základy kvantové elektroniky, SPN 1982

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.01.2019)
1. Fyzikální základy kvantové elektroniky
Pojem aktivní látky, Einsteinovy koeficienty, inverze hladin. Metody získávání inverze hladin (optický a mikrovlnný obor).

2. Kvantové zesilovače a generátory v mikrovlnném pásmu
Základní kvantové vlastnosti čpavkové molekuly, čpavkový maser. Frekvenční normály (vodíkový, cesiový a rubidiový maser). Paramagnetický kvantový zesilovač (princip, vlastnosti).

3. Lasery (vlastnosti, provedení, použití)
Rezonátory v optickém oboru. Plynové lasery (plazmatické - atomární, iontové, molekulární, excimerové - dynamické, chemické). Kapalinové lasery. Lasery v pevné fázi (dielektrické, polovodičové). Použití laserů v technice a medicině.

4. Základy optoelektroniky
Optický komunikační systém. Možnosti optické komunikace ve volném prostoru (průchod laserového záření atmosférou). Vedení světla světlovodem (základní druhy a vlastnosti světlovodů). Optoelektronické zpracování informace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK