PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Horké plazma, problematika fúze - NEVF121
Anglický název: Hot Plasma, Fusion
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.01.2019)
Přednáška pokrývá problematiku horkého plazmatu a fúze, včetně diagnostických metod. Horké plazma: popis, parametry, stabilita. Vodivost vysoce ionizovaného plazmatu. Fúze: termojaderné reakce, energetická bilance, zapálení, Lawsonovo kritérium. Udržení plazmatu: magnetické udržení, inerciální udržení. Fúzní systémy: Z-pinch, Tokamak, Stellarátor. Ohřev plazmatu. Nestability plazmatu. Diagnostika horkého plazmatu: sondové metody, spektroskopie a korpuskulární metody. Interakce horkého plazmatu s povrchem. Aktuální projekty: COMPASS-D, ITER, NIF.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, tj. hodnocení zkoušky známkou "výborně", "velmi dobře" nebo "dobře". Zkouška musí být složena v období předepsaném harmonogramem akademického roku, ve kterém student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: T_KEVF (11.05.2012)

Auciello, O., Flamm D. L. (ed.): Plasma Diagnostics, Vol. I, Academic Press, Inc., 1989.

Chen F. F.: Úvod do fyziky plazmatu, Academia Praha 1984.

Wesson J.: Tokamaks, Clarendon Press, Oxford, Third Edition, 2004.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (06.10.2020)

Výuka v ZS 2020 probíhá formou on-line přednášek. Více informací viz https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. (27.02.2018)

Zkouška je ústní a student dostává typicky dvě otázky ze sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (28.01.2019)
1. Horké plazma
Magnetohydrodynamický popis: zobecnený Ohmuv zákon a jeho dusledky. Stacionární stav - pinc efekt, difúze. Magnetohydrodynamické nestability. Problematika fúze: základní termonukleární reakce, srážkové a reakcní prurezy. Energetická bilance, zapálení a Lawsonovo kritérium. Metody udržení: magnetické nádoby, inerciální systémy.

2. Typy zarízení
Z-pinc, Tokamak, Stellarátor. Ohrev plazmatu: ohmický ohrev, vysokofrekvencní ohrev, ohrev neutrálními svazky. Pracovní módy tokamaku. Problémy stability.

3. Diagnostika horkého plazmatu
Sondové, optické a korpuskulární metody urcování teplot a koncentrací. Interakce horkého plazmatu s povrchy, procesy v oblasti divertoru.

4. Soucasný stav výzkumu
Významné projekty v oblasti horkého plazmatu: COMPASS-D, ITER, NIF a další. Otevrené problémy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK