PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář k přednášce Modelování ve fyzice plazmatu - NEVF118
Anglický název: Introductory Seminar on Modelling in Plasma Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.
doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Anotace -
Pokročilé techniky počítačového modelování - částicového deterministického a stochastického, spojitého a hybridního. Modelování fyzikálních procesů v nízkoteplotním plazmatu, vysokoteplotním plazmatu a v plazmochemii - v objemu plazmatu a při interakci plazmatu s povrchy pevných látek. Vybrané algoritmy a programovací techniky ve fyzice plazmatu a vizualizaci dat.
Poslední úprava: T_KEVF (15.05.2005)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet se uděluje za prezentaci vybraného tématu a za vypracování zápočtového programu/projektu, jehož zadání je stanoveno po osobní konzultaci s vyučujícím. Charakter zápočtu umožňuje jeho opakování.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (14.06.2019)
Literatura

Rapaport D.C.: The Art of Molecular Dynamics Simulation, Cambridge University Press, Cambridge 1995.

Birdsall L. K., Langdon A. B.: Plasma Physics via Computer Simulation, A. Hilger, Bristol 1991.

Hockney R. W., Eastwood J. W.: Computer Simulation Using Particles, IOP Publishing, Bristol 1988.

Poslední úprava: T_KEVF (15.05.2005)
Sylabus -
1. Pokročilé techniky počítačového modelování
Implementace pokročilých technik částicového a spojitého modelování.

2. Modelování fyzikálních procesů v nízkoteplotním plazmatu
Selfkonzistentní jedno a vícerozměrné modely interakce plazma-pevná látka s rozdílnou geometrií. Implementace algoritmů se zvýšenou účinností. Vizualizace souborů statických dat ve fyzice plazmatu. Pokročilé algoritmy neselfkonzistentního modelování.

3. Modelování fyzikálních procesů ve vysokoteplotním plazmatu
Částicové algoritmy za přítomnosti magnetického pole. Programovací systém XOOPIC. Sondová diagnostika v okrajovém plazmatu tokamaku. Algoritmy vizualizace statických a dynamických dat ve fyzice plazmatu.

4. Modelování v plazmochemii
Algoritmy řešení stiff soustav rovnic v plazmochemii. Implementace vybraných algoritmů počítačového modelování a vizualizace souborů dat ve fyzice plazmatu. Problém redukce v plazmochemii.

Poslední úprava: T_KEVF (15.05.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK