PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vlny v plazmatu - NEVF117
Anglický název: Plasma Waves
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)
Disperzní relace, vlnové módy. Model studeného plazmatu. Vlny v magnetizovaném plazmatu. Hydromagnetické přiblížení. Kinetický přístup, lineární nestability. Příklady pozorování různých typů vln v kosmickém plazmatu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, tj. hodnocení zkoušky známkou "výborně", "velmi dobře" nebo "dobře". Zkouška musí být složena v období předepsaném harmonogramem akademického roku, ve kterém student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (24.01.2019)

Kral-Trivelpiece: Principles of Plasma Physics, San Francisco Press, 1986.

F. F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984.

Stix: Waves in Plasmas, American Institute of Physics, New York, 1992.

M. G. Kivelson, C. T. -Russell: Introduction to Space Physics, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.06.2019)

Zkouška je ústní a student dostává typicky dvě otázky ze sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)

Úvod do teorie vln v plazmatu, disperzní relace, charakteristické frekvence, vlnové módy. Přiblížení studeného plazmatu. Vlny v magnetizovaném plazmatu. Rezonance, ořezání, rezonanční kužel.

Tvary vlnoploch. Fázové vztahy a typy polarizace. CMA diagram. Inverzní vlnoplochy. Hustota energie a grupová rychlost. Geometrické vztahy. Analýza šíření vln v nehomogenním prostředí.

Rozbor některých řešení disperzní relace ve studeném plazmatu. Alfvénovy vlny, iontově cyklotronní vlny. Hvizdový mód, Z mód a módy volného prostoru. Vlny v plazmatu s více druhy iontů.

Hydromagnetické přiblížení, MHD teorie, rychlé a pomalé magnetozvukové vlny. Kinetický přístup, Landauův útlum. Lineární nestability. Svazkové módy, Bernsteinovy vlny.

Radiové emise typu II a III ve slunečním větru. Fluktuace v blízkosti rázové vlny. Lví řev. Vlny v rovníkové oblasti magnetosféry Země. Hvizdy, rovníkový šum, chorus a plazmasférický sykot.

Vlny v aurorální oblasti. Aurorální kilometrické záření, aurorální sykot a vlny na násobcích iontové cyklotronní frekvence.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK