PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fortran 90/95 pro fyziky - NEVF111
Anglický název: Fortran 90/95 for Physicists
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)
Programovací jazyk FORTRAN 90/95, odlišnosti jazyka FORTRAN 77. Knihovny podprogramů pro numerické výpočty a vizualizaci dat. Implementace základních algoritmů počítačové fyziky v jazyku FORTRAN.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. (11.06.2019)

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je třeba osobně prezentovat počítačový model dle zadání na cvičeních. V průběhu diskuse o modelu bude ověřena znalost látky dle sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (28.04.2004)

Zahradník V.: Programování FORTRAN 90, skripta ČVUT, Praha 1996.

Metcalf M., Reid J.: FORTRAN 90 Explained, Oxford Science Publication, Oxford 1992.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)
1. Programovací jazyk FORTRAN 90/95
Základní struktura jazyka FORTRAN, srovnání se strukturou jazyků Pascal a C. Základní pojmy jazyka FORTRAN 77. Detailní popis jazyka FORTRAN 90/95.

2. Knihovny podprogramů
Knihovny podprogramů pro numerické výpočty, grafiku a vizualizaci dat. Praktické programování v jazyku FORTRAN 90.

3. Implementace základních algoritmů počítačové fyziky
Implementace základních algoritmů počítačové fyziky v jazyku FORTRAN 90. Modelování transportního problému metodou Monte Carlo, modelování pohybu částic metodou molekulární dynamiky, hybridní částicové modelování ve fyzice plazmatu. Základní počítačová analýza obrazu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK