PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář fyziky povrchů a plazmatu - NEVF104
Anglický název: Seminar on Surface and Plasma Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. František Němec, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Anotace -
Seznámení se s katedrou. Příprava k vypracování bakalářské práce, referáty o bakalářské práci a širší tématicky příbuzné oblasti související s jejím řešením.
Poslední úprava: T_KEVF (19.03.2003)
Podmínky zakončení předmětu

Cílem semináře je získat novou dovednost - naučit se psát návrh projektu, současně se více a šířeji seznámit s tématem řešeným v bakalářské práci, připravit se na vstup do navazujícího magisterského studia, rozmyslet si způsob práce v týmu a tým vest.

Zápočet je udělován za úspěšně napsaný projekt podle podmínek GAUK.

Poslední úprava: Šafránková Jana, prof. RNDr., DrSc. (27.02.2018)
Literatura

individuálně podle zadaných prací.

Poslední úprava: T_KEVF (28.04.2004)
Sylabus -

Seznámení se s katedrou. Příprava k vypracování bakalářské práce, referáty o bakalářské práci a širší tématicky příbuzné oblasti související s jejím řešením.

Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK