PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Proseminář počítačové fyziky - NEVF067
Anglický název: Introductory seminar on computational physics
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Seznámení se základy počítačové fyziky. Vhodné pro posluchače 2.r. oboru fyzika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. (23.05.2014)

Seznámit studenty se základními algoritmy počítačové fyziky, hardwarovými a softwarovými prostředky superpočítačového MetaCentra, které mohou využít při řešení bakalářských či diplomových prací a zajímavými aplikacemi (viz. anotace a sylabus).

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.06.2019)

Podmínkou zápočtu je pravidelná a aktivní účast na seminář a prezentace vybraného tématu.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. (23.05.2014)

Přednášky a praktická cvičení v počítačové laboratoří. Nejsou potřeba žádné předběžné znalosti či dovednosti.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. (28.05.2014)

1. Pocitacova fyzika - velke projekty soucasnosti:

http://www.worldcommunitygrid.org/

http://www.jamstec.go.jp/esc/index.en.html

http://www.illustris-project.org/

2. Simulace mnohočásticových systémů - metoda molekulární dynamiky.

3. Simulace proudění tekutin - numerické řešení Navier-Stokesových rovnic.

4. Metoda Monte Carlo.

5. Algoritmus pro fyzikálně korektní fotorealistické vykreslení 3D scény.

6. Vývoj hardwarových prostředků pro náročné numerické výpočty (www.top500.org)

7. Superpočítačové MetaCentrum (https://metavo.metacentrum.cz/) - přihlášení, dostupné softwarové balíky, spouštění úloh.

8. OpenMP - jak lze prostřednictvím 2-3 řádků vsunutých do programu 80x urychlit numerický výpočet na výpočetním uzlu klastru Zewura.

9. MPI - jak přimět počítače na opačných koncích republiky provést výpočet společně.

10. CUDA - demonstrace enormního výpočetního výkonu poskytovaného současnými grafickýcmi kartami.

11. Molekulárně dynamické simulace biomolekul.

12. Jak počítač vymýšlí strukturu potenciálního léku (http://autogrow.ucsd.edu/).

13. "Alchymistické" výpočty volné energie vazby potenciálního léku k cílové biomolekule.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK