PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Seminář aplikace komplexních sítí - NDMI116
Anglický název: Seminar on the application of complex networks
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ing. David Hartman, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (01.07.2021)
Referativní a problémový seminář zaměřený na aplikace komplexních sítích napříč různými doménami a na jejich empirické i teoretické vlastnosti. Seminář nahlíží komplexní sítě jako praktickou abstrakci nad komplexními procesy, kde celkové chování systému výrazně záleží na struktuře jeho komponent a jejich interakcí. Seminář začíná sérií přednášek a doporučených referátů představující jednotlivé aplikační domény teorie sítí, jejich specifika, omezení a zajímavé výsledky. Později se zaměřuje na identifikaci vhodných otevřených problémů a přístupy k jejich řešení.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (01.07.2021)

Zápočet studenti získají za prezentaci článku na semináři nebo aktivní účast.

(Z charakteru zápočtu není opravný termín.)

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (01.07.2021)

Aktuální časopisecká literatura zadávaná vedoucími semináře

Základní přehledové práce:

Barabási, A.-L. Network science. Cambridge university press, 2016.

Newman, MEJ Networks: An Introduction. Oxford University press, 2010.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (01.07.2021)

V rámci předmětu budou prezentovány základní společné koncepty a myšlenky z

různých domén aplikací komplexních sítí a následně budou blíže představeny

vybrané aspekty a problémy. Příklady blíže probíraných oblastí jsou

1) Algoritmická efektivita řešení problémů pro specifické třídy komplexních sítí

2) Šířící procesy na sítích, aplikace do šíření informací, zpráv a nemocí

3) Aplikace komplexních sítí v kontextu teorie her, kooperace a konflikt na sítích

4) Makroskopické vlastnosti různých síťových modelů, dynamické síťové modely

5) Aplikace komplexních sítí a odpovídající kombinatorické problémy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK